Staň se zdravotnickým záchranářem! Staň se porodní asistentkou!

pr článek vš zdravotnická 9 2015

Jako jediná soukromá vysoká škola poskytuje Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. v Praze vzdělání v oblasti zdravotnických nelékařských povolání.

V letošním roce slaví Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. své 10leté výročí. Od svého vzniku v roce 2005 se specializujeme na vzdělávání studentů v oblasti zdravotnických nelékařských povolání a splňujeme nejvyšší požadavky na standardy zdravotnického vzdělávání. 
 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU PŘIJÍMÁME BĚHEM CELÉHO MĚSÍCE ZÁŘÍ 2015

Bližší informace podá studijní oddělení na telefonu 210 082 418.

 

 Proč studovat právě na Vysoké škole zdravotnické?

 • Studiem získáte vyšší kvalifikaci pro výkon zdravotnického povolání podle požadavků World Health Organization a EU
 • Škola disponuje materiálně technickým vybavením, které umožňuje moderní metody učení
 • Výuka je realizována renomovanými odborníky s vazbou na klinickou praxi
 • Odborná praxe je uskutečňována na špičkových akreditovaných zdravotnických zařízeních
 • Samozřejmostí je osobní přístup a přátelské prostředí

Nabízené studijní programy a obory:

 

Ošetřovatelství 
(prezenční i kombinovaná forma studia)

 • Všeobecná sestra
   

Porodní asistence
(prezenční forma studia)

 • Porodní asistentka
   

Specializace ve zdravotnictví
(prezenční forma studia)

 • Radiologický asistent
 • Zdravotnický záchranář

 

Délka studia u všech oborů je 3 roky


Odborná praxe
Praxe je realizována skupinově nebo individuálně na základě smlouvy uzavřené mezi školou
a zdravotnickými nebo jinými zařízeními akreditovanými MZ ČR.

 

Výhodná nabídka pro absolventky a absolventy VOŠ zdravotnických

 • možnost nástupu do vyššího ročníku Bc. studia!
   

Těšíme se na Vás a věříme, že se stanete naším úspěšným absolventem.

 

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.
Duškova 7, 150 00 Praha 5
tel.: 210 082 418
fax: 257 316 787

e-mail: info@vszdrav.cz

www.vszdrav.cz

 

 

3.9.2015