Strojírenství a doprava. Obory, které lákají stále víc maturantů

vste-logo-80

Jihočeští maturanti, kteří chtějí pokračovat na vysoké škole, nemusejí už řešit, do jaké části Čech budou za studiem strojírenství nebo dopravy dojíždět. Oba atraktivní technické obory, spolu s obory ekonomickými a stavebními, totiž nabízí iVysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) v Českých Budějovicích, sídlící v Okružní ulici.

„Blízkost školy samozřejmě snižuje náklady na studium. Ale to není jediný důvod, proč zamířit k nám. Cíleně se profilujeme jako regionální, profesně zaměřená škola, mající blízko k praxi. Právě v ní si studenti své nově získané vědomosti ověřují. Tím se jim i otevírají dveře na trhu práce,“ říká Ludmila Opekarová, prorektorka VŠTE.

Dnes už má proto VŠTE na 4000 studentů a zájem o technické obory potvrzuje, že strategie, postavená na uceleném programu širokého spektra kvalitních a profesně zaměřených oborů, vycházejících z potřeb Jihočeského kraje, je správná.

Vysoko v soutěži Fakulta roku

Úroveň školy oceňují i sami studenti, kteří v soutěži Fakulta roku svými hlasy rozhodli o tom, že se v kategorii Technika - veřejné a soukromé ocitla VŠTE mezi 32 vysokými škola na 2. místě za Vysokou školou logistiky Přerov a před Fakultou informačních technologií VUT Brno.

„Mám z toho radost. Je dobré, že studenti podporují školu, kterou si vybrali pro studium. A myslím, že právě taková podpora dělá škole, a tím i nám studentům, dobrou vizitku,“ říká studentka Petra Blažková.

Také rektor VŠTE Marek Vochozka neskrývá spokojenost. „Velmi si umístění vážím, protože pohled studenta na vlastní školu bývá zásadní, ať ta škola je střední nebo vysoká. Studenti bývají ve svých hodnoceních zpravidla velmi kritičtí, a jestliže jsme je kvalitou naší práce přesvědčili, pak to pokládám za velmi cenné,“ uvedl k hlasování studentů a absolventů, které skončilo v lednu 2014.

Unikátnost je ve spojení vzdělávání s praxí

V Česku jsou pouze dvě veřejné vysoké školy, které dávají programově přednost uplatnitelnosti znalostí před pouhým teoretizováním. A jednou z nich je právě VŠTE. Nejnovějším příkladem je společné pracoviště školy a společnosti JIKORD, která je koordinátorem veřejné autobusové a železniční dopravy v Jihočeském kraji, Vzniklo počátkem roku 2014 a představuje výjimečný projekt, který studentům především z oboru Technologie dopravy a přepravy umožní podílet se bezprostředně na analýze efektivnosti zavedení integrovaného dopravního systému v jižních Čechách. Tento úkol určila rada Jihočeského kraje. Právě kraj je zřizovatelem společnosti JIKORD.

Škola se stará o technické a technologické zázemí a dva zaměstnanci vedou studenty a akademiky při řešení zadání. Pilotní úkol skončí k poslednímu prosinci 2014, tak aby vedení kraje mohlo o další budoucnosti Integrovaného dopravního systému v dopravní obslužnosti území rozhodnout začátkem roku 2015.

Rozvíjí se i škola

Mladá škola, založená zákonem v roce 2006, se přitom neustále modernizuje. Před časem otevřela přednáškovou aulu pro téměř 400 studentů a novou knihovnu, modernizací prošly učebny a areál se stal bezbariérový. Progres je jednoznačný, ale jak říká rektor Marek Vochozka, daleko víc práce je stále před námi. „To vím já i studenti,“ poznamenává.

Přestože všechny obory jsou zatím bakalářské, vedení školy to nyní za handicap nepovažuje. „Je to otázka strategie. Naším současným cílem je poskytovat kvalitní bakalářské obory, a připravovat akreditaci oborů magisterských. A to se nám daří,“ uzavřel rektor.

 

5.3.2014