Unicorn College - naučíme vás IT a management

Unicorn College - naučíme vás IT a management

Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní, finančně dostupné a časově flexibilní bakalářské vzdělání v oblasti informačních technologií, ekonomie a managementu. S naším vzděláním nebudete mít nikdy nouzi o dobře placenou práci.

Unicorn College je součástí skupiny Unicorn a cílevědomě se soustředí na poskytování vysoce kvalitního vzdělání. Na trh práce vychováváme absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů také vysoká škola připravuje absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování.

unicorn_foto1_400

Absolventi vysoké školy nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení a úspěšně studují a obvykle se řadí mezi nejlepší studenty v ročnících.

V průběhu studia se studenti často zapojují na řešení zajímavých projektů, které vysoká škola realizuje. Vytvářejí například interaktivní učebnice do iBooks dostupných na zařízení iPhone a iPad, navrhují a implementují mobilní aplikace nebo aktivně se podílejí na zpracování mezinárodních výzkumných projektů, jak to popisuje absolvent Ladislav: „Rozsáhlé zpracování a sběr dat, jejich analýza a interpretace. V tomto semestru se zaměřuji především na analýzu dat, kde je mojí významnou oporou paní docentka. V současné době se zaměřuji na shlukovou analýzu.“

Přednášky a semináře jsou na vysoké škole velice často vedeny zástupci předních podniků a organizací, zejména z řad finančních institucí nebo technologických společností. Není výjimkou je potkat i na zkouškách, které jsou veřejné a kde musí studenti obhájit svůj názor. Tímto mimo jiné studenti získávají jedinečnou zkušenost s argumentací a prezentací svých názorů před často vysoce postavenými a především nezávislými manažery či specialisty.

Díky internetové službě Plus4U mohou studenti vysoké školy studovat kdykoli a odkudkoli. Student tak nalezne k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, vyhodnocené všechny absolvované testy, může se podívat na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se třeba přihlásit na zkoušku. Mimo jiné všechny lekce, zkoušky a jiné důležité události, kterých se má zúčastnit, má ve svém elektronickém diáři, který je dostupný i z mobilního telefonu či tabletu.

unicorn_foto2_400

Unicorn College studentům nabízí propracovaný systém doučování u předmětů, které jsou v ročníku stěžejní a které jsou zpravidla nejnáročnější (matematika, mikroekonomie, programování, statistika).

Vysoká škola má pro své studenty připravenu řadu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění a zpříjemnění studia. Mezi tyto činnosti patří například možnost ubytování na vysokoškolských kolejích, výměnné studijní pobyty v zahraničí, English Club, studijní workshopy, výlety a mnoho dalšího. Studijní výměnné pobyty jsou mezi studenty školy velmi oblíbené. Studentka Katka shrnula své zážitky ze studijního pobytu v Marseille následovně: „Byl to neuvěřitelný skoro půlrok, mám spoustu přátel, zážitků. Je to skvělá příležitost.“

Pro zájemce je 18. března, 19. května, 16. června nebo 20. srpna připraven den otevřených dveří, na kterém se dozví bližší informace o studovaných předmětech, způsobu a formě studia, o praktických workshopech a mnoho dalšího. Navíc každý student, který nastoupí do prvního ročníku, získá od vysoké školy iPad zdarma.

Více informací včetně možnosti odnést si ze dne otevřených dveří iPad mini naleznete na www.unicorncollege.cz nebo www.facebook.com/UnicornCollege. Unicorn College - Svět Tě potřebuje!

 

7.3.2014