VŠTE je největší polytechnickou veřejnou vysokou školou v ČR

vste budova 150

Zatímco třeba v Německu jsou profesně orientované vysoké školy známé jako Hochschulen běžnou součástí vzdělávacího systému, v Česku abychom je pohledali. Největší z nich je Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, která patří do sítě veřejných vysokých škol a studuje se na ní tedy zdarma.

Od ostatních českých „technik“ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. Její studijní programy mají ve svých osnovách zahrnuty u nás nadstandardní jeden semestr odborné praxe a spolupráce vybranými firmami podle studijních oborů, je rysem celého studia.  Absolventům to má umožnit snadnější přechod do praxe, lepší uplatnění na trhu práce, stejně jako pokračování v magisterském studiu, když se pro něj rozhodnou.

 

„Teorie a vysoká odbornost je samozřejmě základem, ale zároveň se snažíme vychovávat absolventy, kteří dokážou skvěle vykonávat svou profesi v technických, ekonomických nebo stavebních oborech,“ říká rektor Marek Vochozka. Příkladem budiž třeba Radan Kreps, který se uplatnil v automobilce Škoda Auto v marketingu náhradních dílů pro severní Evropu nebo Zuzana Bínova, která je projektovou a marketingovou manažerkou společnosti Mercacultura.

 

Za poslední čtyři roky VŠTE, založená zákonem v roce 2006, počet studentů zvýšila z několika stovek na současné čtyři tisíce, akreditovány byly zcela nové bakalářské obory jako Strojírenství a Technologie dopravy a přepravy a magisterský obor Logistické technologie. Do Českých Budějovic tak přišla řada renomovaných docentů a profesorů, kteří spolu s těmi, kteří zde už působili v ekonomických a stavebních oborech, vytvořili silné akademické zázemí.

 

Založena byla dceřiná společnost Projektové inovační centrum, zaměřená na přenos poznatků z akademické sféry do firemní praxe a otevřeno bylo Centrum technických studií v Táboře se specializací strojírenství na progresivní materiály v automobilovém průmyslu. V něm začne výuka koncem září. Katedra Strojírenství pak zase otevřela specializovaná pracoviště na středních průmyslových školách v Táboře, ve Velešíně a Strakonicích.

 

Současně s touto regionální expanzí pokračovalo i dokončování vnitřních struktur školy a její nastavení na evropské standardy. V letech 2011 a 2012 tak VŠTE získala ocenění DS Label a ECTS Laber, které potvrzují, že splňuje požadavky  doporučené Evropskou  komisí. Letos pak byl škole udělen certifikát o akreditaci Bachelor of Business Administration, což znamená, že její studijní programy a kurzy splňují požadavky Boloňského procesu. Tím se usnadňuje spolupráce, výzkum a výměna studentů v zemích, které ji podepsaly. V praxi to znamená, že studenti takto akreditované školy mají větší prostor rozvíjet své dovednosti, znalosti a zkušenosti. Škola pak zase hlavně zlepšuje a rozvíjí studijní programy. Na VŠTE konkrétně v oboru Ekonomika podniku. Úspěch ale VŠTE slavila i na domácí půdě, když v soutěži Českých 100 nejlepších 2013 získala ocenění v oborové kategorii Zdraví – vzdělání – humanita. Hlasování studentů v soutěži Fakulta roku 2013 z ní pak učinilo druhou nejlepší Techniku v zemi, včetně škol soukromých. Z veřejných vysokých škol se VŠTE v kategorii Technika - veřejné a soukromé dostala nejvýš. V žebříčku se objevilo celkem 32 vysokých škol.

 

Na škole aktivně působí  Studentská unie VŠTE, která je členem České Studentské Unie, stejně jako studentská sekce ESN Buddy VŠTE, která se letos stala třetí nejlepší začínající sekcí Erasmus Student Network (ESN) v Evropě.

 

Další informace o studiu najdete na www.vstecb.cz

 

18.7.2014