školy dle zaměření

školy dle typu

Veřejné vysoké školy přírodovědné obory doktorské v Ostravě

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22036
Veřejné vysoké školy

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava