VYHLEDEJ...
PŘEHLED ŠKOL
školu / fakultu / program
přípravný kurz
učebnici
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Hledat:
Typ:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Fakulta:
Obor:
Text:
Fakulta:
Obor:
Text:
Typ:
Text:

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol

Jak se dostat na nejžádanější obory vysokých škol KamPoMaturitě.CZ

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Zajímá vás, kde se na dané obory můžete přihlásit? Jaké jsou konkrétní požadavky k přijímačkám pro rok 2020? Informace pro obory, které neuvádíme v tomto přehledu, najdete na www.VysokeSkoly.com, aktuální informace k 2. kolům a prodloužení termínů pro podání přihlášek pak zde.

Nejžádanější obory doporučujeme nastudovat z našich e-booků - stáhněte si je zdarma, podívejte se na videa: práva, medicína, psychologie, ekonomie, humanitní obory, TSP OSP, Policejní akademie ČR, nejžádanější obory

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 2, poslední 9.1.2012 8:31 - Komentovat.

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19 sledujte prosím pravidelné aktualizace termínů na www.VysokeSkoly.com

Vyberte si obor

newsletter 9 2011 medicínaLékařské, veterinární, farmaceutické a zdravotnické obory

Lékařské, zdravovědné, ošetřovatelské, biomedicínské, veterinární a farmaceutické obory je možné studovat na 17 veřejných, jedné státní a dvou soukromých vysokých školách.

 

Přijímací zkoušky

Lékařské obory: písemné testy fyzika, biologie, chemie, někdy 2. kolo s ústní zkouškou ověřující motivaci uchazeče nebo jeho obeznámenost s oborem (např. Všeobecné lékařství 2. LF UK). Některé fakulty promíjí na základě středoškolského prospěchu a splnění dalších podmínek přijímací zkoušky.

Ošetřovatelské a zdravotnické obory: obvykle všechny předměty jako u lékařských oborů nebo jejich kombinace, někdy spojeno s testem všeobecných předpokladů (např. FTVS UK). U vybraných oborů následuje ústní pohovor ověřující všeobecný rozhled a komunikační schopnosti (např. 3. LF UK) nebo probíhají talentové zkoušky (např. fyzioterapie, protetik, záchranář). U některých oborů je možné přijetí bez přijímací zkoušky při splnění podmínek.

Biomedicínské obory: některé obory test z biologie, chemie nebo fyziky, někde bez přijímací zkoušky, případně matematika.

Veterinární obory: písemné testy z biologie, případně chemie, možnost prominutí přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Níže uvádíme šance na přijetí na jednotlivých fakultách v roce 2019, v závorce je uveden stav za rok 2018.

Lékařské, farmaceutické a veterinární:

MU LF 27,4 % (25,6 %) OSU LF 30,5 % (28,7 %) UK 1. LF 38,7 % (35,1 %) 2. LF 22,7 % (18,4 %) 3. LF 22,2 % (21,3 %) LF Plzeň 23,7 % (18,2 %) LF HK 32,4 % (27,1 %) FF HK 80,3 % (78,3 %) UNOB pro státní VŠ statistika není k dispozici UPOL LF 23,4 % (18 %) VFU Brno FVL 30,2 % (28,2 %) FVHE 76,1 % (76,1 %) FF 65,3 % (58,5 %)

Ošetřovatelské a zdravotnické:

MU FSPS 44 % (38,5 %) OSU FSS 52,4 % (37,1 %) UPOL FZV 37,5 % (35 %) FTK 50,2 % (53,3 %) JČU ZSF 72,4 % (75,2 %) SLU FVP 70,6 % (72,3 %) TUL FZS 89,7 % (100 %) UJEP FZS 67,3 % (68,4 %) UK FTVS 31,5 % (36,5 %) UPCE FZS 88,2 % (82,2 %) VŠPJ 97,4 % (98,5 %) ZČU Plzeň FZS 59,7 % (64,7 %) PALESTRA 100 % (100 %) VŠZ 100 % (99,2 %)

Biomedicínské:

ČVUT FBMI 72,6 % (64,3 %) FEL 65,4 % (70,7 %) FS 68,6 % (78,7 %) MU PŘF 68,6 % (74 %) UJEP PŘF 83,6 % (81,7 %) UK PŘF 68,9 % (68,8 %) UPCE FCHT 100 % (100 %) UTB FHS 54,3 % (50,6 %) VŠB FEI 71 % (74,1 %) VŠCHT FCHT 79,1 % (74,2 %) FCHI 79,9 % (75,3 %) FPBT 73,2 % (74,3 %) VUT Brno FEKT 83,3 % (73,5 %) ZČU Plzeň FST 79,7 % (85,3 %)

 

Doporučená literatura

 • Modelové otázky z fyziky, chemie a biologie - skripta LF MU (MU Brno)
 • Modelové otázky k přijímacím zkouškám na 1. Lékařskou fakultu UK (Marvil pro 1. LF)
 • Modelové otázky pro přijímací zkoušky na 2. lékařskou fakultu UK (Karolinum)
 • Odmaturuj z chemie
 • Odmaturuj z biologie
 • Odmaturuj z fyziky (vše Didaktis)

Všechny učebnice pro přípravu najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíčky, moduly biologie, fyzika chemie

 

Podívejte se na náš video návod

 

Průběh a délka studia

Lékařské, farmaceutické a veterinární obory magisterské studium (5 a 6 let).

Zdravovědné a zdravotnické + biomedicínské obory bakalářské studium 3 roky, navazující magisterské 2 roky.
 

Přehled škol a fakult

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Fakulta biomedicínského inženýrství: 15. - 19. 6. 2020, písemná z biologie a fyziky, program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví z biologie, chemie, Informatika a kybernetika ve zdravotnictví z matematiky, fyziky. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019 a 7. 2. 2020

Fakulta elektrotechnická: Lékařská elektronika a bioinformatika červen 2020, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 15. 11. 2019, 7. 2. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz     

Zdravotně sociální fakulta: talentové 4. - 7. 5. 2020, písemné 1. - 5. 6. 2020. Písemný test z biologie člověka a ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky, Fyzioterapie navíc písemný motivační test, Zdravotnický záchranář navíc talentová zkouška. Zdravotně-sociální péče test biologie člověka, ZSV, Radiologická asistence test biologie obecná + biologie člověka, všeobecná informovanost vč. zdravotnické problematiky, fyzika, Laboratorní diagnostika test biologie člověka, chemie, všeobecná informovanost. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biomedicínská laboratorní technika): 8. 6. 2020, případné 2. kolo 11. 9. 2020 písemný test biologie, chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Lékařská fakulta: Mgr. 12. a 13. 6. 2020, Bc. 18. 6. 2020. Písemná z fyziky, chemie, biologie nebo somatologie dle oboru, nepíše se TSP, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti. Dny otevřených dveří 30. 11. 2019, 18. a 22. 1. 2020

Fakulta sportovních studií (Fyzioterapie): 18. - 19. dubna 2020 - praktická zkouška z TV, 26. dubna 2020 písemné testy biologie, fyzika, chemie. Den otevřených dveří 23. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta: Lékařská genetika a molekulární diagnostika TSP + test z biologie se základy chemie 25. 4. 2020, Matematická biologie a biomedicína TSP, TSP 25. a 26. 4. 2020. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Lékařská fakulta: Praktická zkouška Fyzioterapie duben/květen 2020. Písemné zkoušky 1. - 5. 6. 2020. Zdravotní laborant písemný test z biologie, chemie a fyziky, Ergoterapie, Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství, Porodní asistence test biologie a společenskovědní test, Ochrana a podpora zdraví a Nutriční terapie písemný test biologie, chemie, Radiologický asistent test biologie, fyzika, Fyzioterapie test biologie a fyzika, zkouška z TV. Všeobecné lékařství, Zdravotnický záchranář podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (stav k 21. 1. 2020). Dny otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Fakulta sociálních studí (Zdravotně-sociální péče): duben 2020, písemná z biologie člověka. Dny otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz

Fakulta veřejných politik (Všeobecná sestra): květen – červen 2020, písemná zkouška: test z biologie člověka, test všeobecných studijních předpokladů a základů společenských věd. Dny otevřených dveří 14. 2. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta zdravotnických studií: Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 23. 11. 2019 (celouniverzitní den otevřených dveří), 14. 2. 2020 (fakultní den otevřených dveří)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Fakulta zdravotnických studií: Fyzioterapie písemný test biologie člověka 2. 6. 2020, ostatní programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Toxikologie a analýza škodlivin): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

1. lékařská fakulta: bakalářské 12. 6. 2020 písemná z biologie, Adiktologie navíc test adiktologie, Fyzioterapie možnost prominutí, magisterské studium 16. 6. 2020, písemná z biologie, chemie a fyziky, možnost prominutí. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

2. lékařská fakulta: bakalářské 8. 6. písemné testy, 9. 6. 2020 ústní pohovory. Písemný test z biologie, test všeobecných předpokladů, Fyzioterapie navíc chemie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška. Magisterské 10. – 11. 6. písemné testy, 12. 6. 2020 ústní pohovory. Písemný test z biologie, chemie, fyziky, test všeobecných předpokladů, 2. kolo ústní pohovor. Den otevřených dveří 18. 1. 2020

3. lékařská fakulta: 5. – 9. 6. 2020, Všeobecné lékařství písemný test z biologie, chemie, fyziky, 2. kolo ústní zkouška, Fyzioterapie test biologie, fyzika, 2. kolo ústní zkouška, Nutriční terapie test biologie, chemie, 2. kolo ústní zkouška, Dentální hygiena test biologie, chemie, Všeobecné ošetřovatelství test základy biologie člověka, 2. kolo ústní zkouška. Den otevřených dveří 10. 1. 2020

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové: Farmacie (magisterské), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (bakalářské) 6. – 10. 6. 2020, test chemie, biologie vč. botaniky, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví bez botaniky. Den otevřených dveří 27. 11. 2019

Lékařská fakulta v Hradci Králové: bakalářské 22. 6. 2020 test z biologie, somatologie a chemie, magisterské 15. 6. 2020 test z biologie, somatologie, chemie a fyziky. Dny otevřených dveří 11. 1. 2020

Lékařská fakulta v Plzni: pouze magisterské studium, test z fyziky, chemie a biologie 17. 6. 2020. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta tělesné výchovy a sportu (obory Fyzioterapie, Ortotik-protetik): 1. – 4. 6. 2020 písemný test obecných studijních předpokladů a z biologie, Ortotik-protetik navíc zkouška tvůrčích schopností a manuálních dovedností. Dny otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta Klinická a toxikologická analýza, Medicinální chemie. Test chemie 9. – 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 24. – 25. 1. 2020

Univerzita obrany www.unob.cz

Fakulta vojenského zdravotnictví: Zdravotnický záchranář 6. 6. 2020, test z biologie, AJ, fyzické zdatnosti. Magisterské obory na UO test AJ a fyzické zdatnosti, podmínkou je podání přihlášky a souběžné přijetí do příslušného programu na UK. Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství test z biologie, somatologie, chemie a fyziky na LF HK UK 15. 6. 2020, testy na UO 19. 6. 2020, Vojenská farmacie test z chemie a biologie vč. botaniky na FarmF UK 6. – 10. 6. 2020, testy na UO 8. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Lékařská fakulta: Všeobecné lékařství, Zubní lékařství 9. 6. 2020, písemná z fyziky, chemie a biologie. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Fakulta zdravotnických věd: bakalářské prezenční studium 11. 6., kombinované 12. 6. 2020, test biologie člověka (somatologie) a výběr ze společenských a přírodních věd včetně prověření obecných studijních předpokladů, Zdravotnický záchranář navíc test fyzické zdatnosti 19. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Fakulta tělesné kultury (Fyzioterapie): strukturovaný životopis, talentová zkouška z plavání, písemná zkouška z biologie, fyziky, chemie, ústní zkouška – test jazykových předpokladů, květen – červen 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Optometrie, Bioinformatika aj.): Optometrie 1. – 12. 6. 2020, písemný test z biologie a fyziky, možnost prominutí NSZ SCIO, Bioinformatika bez přijímací zkoušky, pokud počet uchazečů nepřekročí kapacitu oboru. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019 a 18. 1. 2020

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta zdravotnických studií: 27. 5. 2020, písemný test z biologie (biologie orientovaná na člověka), Zdravotnické záchranářství navíc  test fyzické zdatnosti, u oboru Radiologický asistent navíc test z fyziky, u programu Zdravotně sociální péče navíc test základy společenských věd. Dny otevřených dveří 7. 12. 2019 a 16. 1. 2020

Fakulta chemicko-technologická (Zdravotní laborant, Farmakochemie a medicinální materiály): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1. a 19. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií Všeobecné ošetřovatelství, Porodní asistence NSZ SCIO Biologie, termíny 4. 4. – 23. 5. 2020 včetně. Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie: Bc. test biologie, 10. - 12. 6. 2020 dle oboru, Mgr. 8. a 9. 6. 2020, test z biologie a chemie. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 13. 12. 2019, 31. 1. 2020

Fakulta veterinárního lékařství: magisterské studium, 16. – 18. 6. 2020, test z biologie a chemie, možnost prominutí. Den otevřených dveří 31. 1. 2020

Farmaceutická fakulta: magisterské studium, červen 2020 test z biologie, chemie, fyziky, obecných studijních předpokladů. Den otevřených dveří 31. 1. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Fakulta elektrotechniky a informatiky (Biomedicínská technika): 25. 6. 2020, test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz

Fakulta chemické technologie (Syntéza a výroba léčiv, Chemie biomateriálů pro medicínské využití, Bioinformatika a chemická informatika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. a 23. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020

Fakulta potravinářské a biochemické technologie (Biochemie a biotechnologie specializace Přírodní látky a léčiva): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. a 23. 11. 2019, 24. a 25. 1. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Porodní asistentka, Všeobecná sestra test na PC - biologie člověka, psychologie, obecné studijní předpoklady. Ústní zkouška biologie člověka. Zdravotně sociální pracovník Test na PC ze základů společenských věd, psychologie, sociologie, filosofie, biologie a obecných studijních předpokladů. Ústní zkouška k ověření kulturního, politického a společenského přehledu, schopnosti samostatného úsudku a motivace ke studiu. Termíny (liší se podle oboru a formy studia) 1. kolo 3. - 4. 6., 2. kolo 5. - 6. 8., 3. kolo 2. 9. 2020. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 27. 2. 2020

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (Biomedicínská technika a bioinformatika): 15. - 19. 6. 2020, písemná z biologie a matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 26. 11. a 13. 12. 2019, 29. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta zdravotnických studií: 16. 6. 2020, test z biologie člověka, Radiologický asistent navíc test fyzika, Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví navíc test chemie. Den otevřených dveří 22. 1. 2020

Soukromé vysoké školy s těmito obory

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz  

obor Výživové poradenství a sportovní diagnostika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. www.vszdrav.cz 

1. kolo 2. 6., 2. kolo 1. 9. 2020. Všeobecné ošetřovatelství a Porodní asistence test biologie člověka, psychologie, Zdravotnické záchranářství test biologie, fyzika, talentová zkouška z TV. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 4. 2., 7. 4. 2020

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test z biologie s vyhodnocením do e-mailu

UK

http://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/modelove-otazky/ukazka-z-prijimacich-testu-2015

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

http://www.lf3.cuni.cz/cs/uchazec/tematicke-uchazec/index.html

http://www.faf.cuni.cz/Prihlaseni/Bakalarske-a-magisterske-studium/Vzorove-otazky/

https://www.lfhk.cuni.cz/Uchazeci-o-studium/Bakalarske-studium/Priprava-na-prijimaci-zkousku/

https://www.lfhk.cuni.cz/getattachment/9ff7c17a-f254-4e59-b59f-369a9b201aac/Ukazkovy-test.aspx/

http://www.lfp.cuni.cz/sekce/6-prijimaci-rizeni.html

http://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-573.html

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uchazeci/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni/modelove-otazky/

MUNI

https://www.med.muni.cz/do/med/web_lf_mu/uchazeci/spolecne_dokumenty_bc_mgr_nmgr/materialy_k_prijimaci_zkousce/doporucena_literatura_bcamgr_prijimaci_zkousky.pdf

http://www.muni.cz/admission/tsp

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/zadani-FSpS-Prijimaci-zkouska-do-Bc-studia-biologie.pdf

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc20_21/testy_a_statistiky_z_roku_2019/fyzi_zadani_82.pdf

UPOL

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Okruhy_otazek_k_PZ_01.doc

https://www.lf.upol.cz/fileadmin/userdata/LF/MGR/Prijimaci_rizeni_2017/PR_2019_ZAVERECNA_ZPRAVA_1.10._WEB.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2020-2021/www_okruhy_PRZK_pro_cerven_2020_aktualizace.pdf

https://www.fzv.upol.cz/fileadmin/userdata/FZV/Prijimacky/2019-2020/zaverecna_zprava_PR_19-20_web_FZV.pdf

http://ftk.upol.cz/studujte-u-nas/studijni-obory-bc-mgr/na-co-se-pripravit/talentova-cast-bc/#c991 

https://www.prf.upol.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/ v části Písemné přijímací zkoušky (testy) z roku 2019

OSU

http://dokumenty.osu.cz/lf/lf-ukazka-modelovych-otazek.pdf

https://lf.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

ostatní obory rozcestník http://lf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

https://fss.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/ část Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů

https://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2019/fss-prijimacky2019-informace-pz-ZSP.pdf

ČVUT

http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/zaverecne-zpravy

http://math.feld.cvut.cz/0educ/prijimac/vzor01/vzor01.pdf

JČU

http://www.zsf.jcu.cz/cs/vzdelavani-a-studium/informace-pro-uchazece-o-studium/prijimaci-rizeni/testy_2019_2020/testove-otazky-z-jednotlivych-studijnich-oboru

SLU

http://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/docs/vzorovy-test-vss

https://www.slu.cz/fvp/cz/layout/615

UJEP

https://fzs.ujep.cz/cs/767/vzorove-otazky-doporucena-literatura-k-pr

UNOB

http://www.unob.cz/fvz/uchazec/Stranky/vzorove_testy.aspx

UPCE

http://www.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/testy.pdf

https://fzs.upce.cz/fzs/studium/bakalarske/literatura.html?_ga=2.17316473.1738104278.1579862750-1738008419.1541587356

VFU

https://fvl.vfu.cz/files/vzorove-otazky_2012.pdf

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/bc-prez-studium/vzorove-otazky.html

https://fvhe.vfu.cz/pro-uchazece/mgr-studium/vzorove-otazky.html

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_fyzika.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_biologie.pdf

https://faf.vfu.cz/files/pr_otazky_chemie.pdf

VŠB

https://www.fei.vsb.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/priklady-testu/

VŠPJ

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/vseobecna-sestra/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/porodni-asistentka/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

https://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/zdravotne-socialni-pracovnik/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fekt.vut.cz/pro_uchazece/prijimacky_priprava

ZČU

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/vysledky_rizeni1213/Ukxzkovx_test_-2012-Px-Bc..pdf

http://fzs.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/predchozi_prijimaci_rizeni/

VŠZDRAV          

http://www.vszdrav.cz/cz/vszdrav/zajemci-o-studium/prijimaci-rizeni/ukazka-testu/

 

newsletter 9 2011 psychologiePsychologie

Obor lze v různých podobách studovat na 5 veřejných a 4 soukromých vysokých školách. Vedle samostatné psychologie jsou nabízena spojení s dalšími společenskovědními a humanitními disciplínami, prakticko-terapeutická zaměření nebo učitelství psychologie.

Přijímací zkoušky

Obvykle vícekolové. V prvním kole se zjišťují oborové a společenskovědní znalosti, všeobecný přehled a studijní předpoklady formou testů (vlastní testy fakulty nebo TSP či NSZ Scio OSP + ZSV), někdy také znalosti z biologie (MU, UK). Ve druhém kole uchazeče čeká ústní pohovor nad nastudovanou literaturou a důvody volby oboru, posouzení motivace a předpokladů pro profesi psychologa. Může zahrnovat také talentovou zkoušku (např. Arteterapie na JČU) nebo zkoušku z jazyka. U víceoborových studií se skládá zkouška z dalšího oboru.

Úspěšnost přijetí

Na FF UK program psychologie bylo v roce 2019 1062 přihlášených a 66 přijatých (2018 1016/68, 2017 976/67, 2016 1035/61, 2015 1006/66, 2014 1009/61), na FSS MUNI program psychologie bylo v r. 2019 podáno 1027 přihlášek, 111 uchazečů bylo přijato (2018 1223/156, 2017 1643/167, 2016 1528/160, 2015 1621/168, 2014 1635/155), na FF MUNI bylo 1029 uchazečů a 284 přijatých (2018 823/116).

Doporučená literatura

Psychologie – Jak se dostat na vysokou – skripta (Amos, F. Smolík)

Přehled psychologie (Portál, H. Kern, Ch. Mehlová a kol.)

Další aktuálně nabízené publikace najdete zde.

Přípravné kurzy

Psychologie - nultý ročník, modul, ZSV, VIP balíčky - aktuální nabídka zde.

Podívejte se na náš video návod:

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta (Arteterapie, Psychologie): 1. část OSP NSZ SCIO do 1. 5. 2020, 2. část oborový test z psychologie, 3. část kombinovaná - uchazeč před ústním pohovorem připraví strukturovaný životopis, seznam literatury, doklady o stážích či kurzech a studentských odborných prací, v den konání písemná příprava k ústní zkoušce (práce s psychologickým textem, v ČJ i AJ, porozumění, interpretace a analýza textu), pohovor - motivace ke studiu, znalosti, kompetence, osobnostní předpoklady, diskuze nad písemnou přípravou, literaturou a odbornými aktivitami uchazeče. 30. 5. – 12. 6. 2020. Arteterapie 1. část test předpokladů ke studiu, všeobecný přehled s důrazem na oblast psychologie, psychoterapie, speciální pedagogika, dějiny umění, 2. část pohovor, ateliéry. 30. 5. – 12. 6. 2020.

Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií (Psychologie): test ZSV (Scio) + OSP (Scio)/TSP (MU), u mezifakultního studia nutno splnit podmínky přijetí na jiné fakultě. SCIO testy (ZSV a OSP) ve dnech 7. 12. 2019, 8. 2., 7. 3., 4. 4. nebo 1. 5. 2020; TSP 25. - 26. 4. 2020.

Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Filozofická fakulta (Psychologie): TSP 25. - 26. 4. 2020, písemný oborový test (psychologie, biologie), ústní pohovor (rozprava nad zvoleným psychologickým tématem) 24. - 26. 4. 2020.

Dny otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 1. - 5. 6. 2020 uchazeč musí prokázat vědomosti zejména z psychologie a biologie člověka (včetně latinské terminologie) a také ze společenskovědního a humanitního základu (sociologie, filozofie, politika, historie), dále musí být schopen aplikace logických operací na základní matematické úlohy + vědomosti v rozsahu doporučené literatury.

Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Filozofická fakulta (Psychologie): 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020, písemná: ZSV nebo BIO, psychologie, studijní předpoklady, esej - zpracování témat s psychologickou tématikou, ústní: část A - souvislosti mezilidské interakce, zájmy a předpoklady ke studiu, analýza videozáznamu, pohovor o literatuře a odborných aktivitách uchazeče, část B - ústní prezentace zaměřená na uchazečovu motivaci ke studiu, otázky z okruhů části A.

Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta (Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku): 8. - 16. 6. 2020 písemný test vycházející z doporučených odborných publikací, část otázek v AJ (jednoduchý odborný text).

Dny otevřených dveří 5. 12. 2019, 22. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Psychologie): 16. - 17. 5. 2020, ústní část 25. - 29. 5. 2020. 1. část písemný test předpokladů ke studiu, oborový test, 2. část ústní zkouška, dodání životopisu, eseje (motivace a důvody pro obor psychologie, sebereflexe, předpokládané profesní uplatnění), seznamu literatury a dokladů o stážích/praxích/kurzech/odborné práce. 2 znalostní otázky z dějin psychologie, obecné/vývojové/osobnostní/sociální psychologii, základů klinické psychologie a psychologie práce, biologie člověka.

Dny otevřených dveří 6. prosince 2019, 18. ledna 2020

Soukromé vysoké školy

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Podmínky pro rok 2020 budou vyhlášeny po schválení akreditace NAÚ (informace k 9. 1. 2020).

Dny otevřených dveří 4. 2. a 10. 3. 2020

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology: informace na https://www.unyp.cz/admissions/admissions-requirements.

Dny otevřených dveří 16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6. 2020

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz 

Podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (informace k 9. 1. 2020).

Školy se zahraniční akreditací

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Magisterský program Psychologie, informace na studijním oddělení.

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online test s vyhodnocením!

UK
MUNI
JČU
OSU
UPOL
 
PVŠPSS          
 

Zdroje: Data pro přijímací řízení, šance na přijetí UK a MUNI a vzory testů čerpáme ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty.

 

newsletter 9 2011 žurnalistikaŽurnalistika

Studium žurnalistiky, mediálních studií, marketingové komunikace či public relations nabízí 6 fakult veřejných škol a 10 soukromých vysokých škol. Tyto obory najdete na filozofických či sociálněvědních fakultách, ale také na fakultách pedagogických. Pokud vás zajímají jiná zaměření (dramaturgie, scénáristika apod.), najdete je na uměleckých fakultách a školách po celé ČR - podrobnější informace včetně náplně oborů a podmínek přijímacího řízení uvádíme na www.VysokeSkoly.com.

 

 

Přijímací zkoušky

UK Komunikační studia se specializací Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations: test OSP a AJ NSZ Scio, 2. kolo ústní zkouška. MU TSP nebo OSP NSZ Scio a ZSV NSZ Scio. Podmínky pro další univerzity jsou obdobné, najdete je níže v článku.

 

Úspěšnost přijetí

Dlouhodobě pod 20 %. Do programu Komunikační studia, specializaci Žurnalistika FSV UK se v roce 2019 hlásilo 407 zájemců, z toho 84 bylo přijato (2018 548/87, 2017 514/78, 2016 664/76, stejná čísla byla i za rok 2015, v předchozím roce 761/67, 2013 874/73). U specializace Marketingová komunikace a PR téhož programu uspělo v roce 2019 jen 84 uchazečů z 701 přihlášených (2018 734/85, 2017 642/84, 2016 727/90, 2015 857/81, 2014 869/74, 2013 981/77), specializace Mediální studia uvádí 81 přijatých na 205 přihlášených pro rok 2019.

Na FSS MUNI zaznamenali u programu Mediální studia a žurnalistika v roce 2019 955 přihlášek, přijali 299 zájemců (2018 1197/448, 2017 1315/344, 2016 1449/336, 2015 1577/368, 2014 1322/335, 2013 více než 1600 přihlášek a 130 zapsaných zájemců). Na kombinovaný obor Žurnalistika téže fakulty bylo v r. 2016 přijato 61 zájemců z 281 přihlášených (2015 275/71, 2014 307/80, 2013 šlo o více než 300 přihlášek a 53 zapsaných) - obor již není nabízen.

 

Doporučená literatura

Testy z českého jazyka k přijímacím zkouškám VŠ (Amos, Mgr. S. Radotínská Hvězdová), 87 stran

Stylistika pro žurnalisty (GRADA, E. Minářová), 296 stran

Tvoříme a publikujeme odborné texty (Computer Press, J. Široký), 208 stran

Další učebnice k této tématice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Žurnalistika a mediální studia „nultý ročník“, moduly ZSV/OSP - aktuální přehled kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií 

Mediální studia a žurnalistika ZSV NSZ Scio + OSP NSZ Scio nebo TSP MU. NSZ Scio uznávané termíny do 1. 5. 2020 včetně. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Pedagogická fakulta Jazyková a literární kultura: Písemná zkouška, část literární (literární historie, literární teorie, kulturní přehled) a jazyková (komplexní textový rozbor). Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván e-mailem. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta Český jazyk pro média a veřejnou sféru: 15.- 19. 6. 2020 ústní pohovor - motivace ke studiu, doložení předpokladů pro oborovou profilaci, všeobecný přehled, znalost ČJL na maturitní úrovni, hodnotí se také strukturovanost odpovědí a kultivovaný projev. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd

Komunikační studia - specializace Žurnalistika, Mediální studia, Marketingová komunikace a public relations. 1. kolo NSZ OSP + NSZ AJ termíny do 1. 5. 2020 včetně. 2. kolo ústní zkouška 1. - 12. 6. 2020, motivace ke studiu se základní orientací v oboru, diskuse o seznamu četby, eventuálně o předchozích aktivitách v oboru (při ústní části nutno doložit CV a motivační dopis), rozprava nad aktuálními otázkami české a mezinárodní politiky, moderní historie, společenských věd, společenského a kulturního dění. Možnost prominutí. Den otevřených dveří  21. 1. 2020, MKPR ještě 4. 2. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta
Žurnalistika: Test předpokladů ke studiu a oborový test s důrazem na motivaci a orientaci v domácím mediálním prostředí 16. - 17. 5., případně i 23. - 24. 5. 2020
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích: test studijních předpokladů 16. - 17. 5., případně i 23. - 24. 5. 2020
Politická komunikace a politický marketing: Test studijních předpokladů a písemný oborový test ze znalostí v oblasti domácí i zahraniční politiky, politologie a základů příbuzných společensko-vědních a humanitních oborů, jako např. české a světové dějiny od 18. století, politická sociologie, politické myšlení, politická ekonomie. Prověřován je rovněž všeobecný přehled uchazečů, schopnost analýzy textu a logického uvažování. Část otázek je formulována v anglickém jazyce. 16. - 17. 5., případně i 23. - 24. 5. 2020
Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 27. 5. (PS) a 28. 5. (KS) 2020, písemná PZ prověřuje obecné studijní předpoklady se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací a skládá se z těchto částí: Zkouška kreativity a logického myšlení (řešení drobných komunikačních úkolů). Zkouška všeobecných znalostí (historie, společenské vědy, filozofie, dějiny umění a kultury, současný kulturní život, politika, ekonomika a podnikání, společenský život, média). U KS podmínkou doložení min. dvouleté praxe v oboru.
Dny otevřených dveří 8. 11. 2019, 6. 2. 2020
 

Soukromé vysoké školy s žurnalistickými obory:

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu
Journalism and Communications: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 1., 21. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2020 nebo po domluvě
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz
Mediální studia: test z AJ/NJ, možnost prominutí, prezenční studium  3. a 24. 6., 5. 8., 7. a 23. 9., 6. 10. 2020, kombinované studium bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9. 2020
University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz
Communication and Media: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6. 2020
Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  
Scénická a mediální studia, Audiovizuální komunikace a tvorba: podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (stav 31. 1. 2020)
Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz  
Komunikace a lidské zdroje, Marketing - specializace Komunikace a média: 1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 12. 2. 2020
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz
Marketingová komunikace (obor v ČJ i v AJ): motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. 8. 7., 12. 8., 9. 9. 2020, Karlovy Vary a Most 12. 11., 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz
Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Marketing ve službách: 1. kolo KS 4. 6., PS 9. 6., 2. kolo obě formy studia v ČJ 27. 8. 2020, jazykový test. Dny otevřených dveří 9. a 21. 1., 6. a 20. 2., 11. a 31. 3., 14. 4., 13. 5., 18. 6., 14. 7. a 27. 8. 2020 , možnost návštěvy po domluvě
Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz
Literární tvorba, Kreativní marketing a komunikace, specializace Kreativní marketing, Management v kreativním průmyslu, On-line marketing. Pohovor se skládá ze dvou částí (kreativní a oborová), 6. a 23.9. 2019, 27. 3., 22. 5., 5. a 26. 6., 4. a 25. 9. 2020. V případě zájmu uchazečů může rektor vyhlásit další termíny. Dny otevřených dveří 23. 1., 13. 2., 26. 3., 30. 4., 21. 5., 18. 6. a 3. 9. 2020
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz  
Veřejná správa a public relations, specializace Public Relations: motivační pohovor nebo motivační dopis, každé úterý nebo po domluvě. Dny otevřených dveří 16. 1, 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz
Ekonomika a management podniku - zaměření Digitální marketing, Media a PR, Marketing a brand management. Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 10. 12. 2019, 14. 1., 11. 2., 10. 3. 2020, Brno 11. 12. 2019, 15. 1., 12. 2., 11. 3. 2020, další termíny na webu školy
 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/popis-a-ukazky-testu.asp

UK

https://iksz.fsv.cuni.cz/sites/default/files/uploads/files/doporucena-literatura-iksz.doc

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/ - ve spodní části stránky testy z minulých přijímacích řízení

UTB

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/ - obsahují vzory testů z minulých let

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 
Zdroje statistik najdete v článku zde.
 

newsletter 9 2011 právoPrávní obory

Právo jako magisterský obor můžete studovat na 4 právnických fakultách veřejných vysokých škol, obory s právním zaměřením najdete i v bakalářské formě studia – pro rok 2020 je nabízí 6 fakult veřejných a státních vysokých škol a 7 soukromých VŠ. Nezapomínejme na vyšší odborné školy, které také otevírají právně zaměřené obory.

 

Přijímací zkoušky

S výjimkou Masarykovy univerzity právnické fakulty přihlíží k výsledkům testů obecných studijních předpokladů NSZ Scio, případně ZSV. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů (TSP). Je možná bonifikace výsledků maturity a zkoušky z cizích jazyků (UK) a účasti v programu celoživotního vzdělávání (MU, ZČU). Některé soukromé VŠ přijímají uchazeče bez přijímací zkoušky.

 

Úspěšnost přijetí

Fakulty nabízející "dlouhé" magisterské obory:

UK PRF 27 %, MU PRF 43,5 %, UPOL PRF 41 %, ZČU PRF 70,7 %

Fakulty veřejných a státních VŠ s bakalářskými obory:

MU ESF 42,1 %, Policejní akademie 33 %

Soukromé VŠ

AMBIS 75,2 %, CEVRO 85,2 %, MUP 98,5 %, VŠPP 99,8 %, UJAK, VŠERS, VŠFS 100 %

 

Doporučená literatura

Cvičebnice OSP a ZSV (SCIO, kolektiv autorů)

Studijní předpoklady a základy logiky 1. a 2. díl (Sokrates, kolektiv autorů),

Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)

Odmaturuj ze společenských věd + Odmaturuj ze společenských věd - testy (obojí Didaktis)

Přijímačky na VŠ v pohodě - Studijní předpoklady OSP + ZSV (obojí Taktik)

Další učebnice s právnickou tématikou najdete zde.

Podívejte se na náš video návod:

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník "Právo", VIP balíček, moduly TSP, ZSV, OSP, Policejní akademie ČR

 

Průběh a délka studia

Pro uplatnění absolventů v justici a řadě dalších právnických profesí zatím české právní předpisy vyžadují absolvování magisterského studijního programu akreditovaného v ČR. Magisterské studium (5 let), bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Právnická fakulta: magisterský program Právo a právní věda termíny NSZ Scio OSP ZSV od prosince 2019 do května 2020, bonifikace.  Den otevřených dveří 5. 2. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Právnická fakulta: bakalářské a magisterské programy TSP 25. - 26. 4. 2020, bonifikace, možnost prominutí. Den otevřených dveří 20. 1. 2020

Ekonomicko-správní fakulta (Finance a právo): TSP 25. - 26. 4. 2020, možnost prominutí. Den otevřených dveří 20. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Právnická fakulta: magisterský program Právo a bakalářský program Právo ve veřejné správě termíny NSZ Scio OSP a ZSV od prosince 2019 do května 2020, možnost vykonat kompletní test zdarma v termínu 23. 5. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta právnická: termíny NSZ SCIO v období prosinec 2019 - květen 2020, bonifikace za kurz CŽV. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Policejní akademie České republiky www.polac.cz  

Fakulta bezpečnostně právní: ostatní uchazeči (tj. uchazeči mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk od prosince 2019 do května 2020. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2. 2020

Soukromé vysoké školy s právními obory

CEVRO Institut, o.p.s. www.cevro.cz 

Právo v obchodních vztazích: Absolvování přijímacího pohovoru nebo termíny NSZ Scio. Praha 15. 4., 13. 5., 10. a 24. 6. 2020, Č. Krumlov 16. 4., 14. 5., 4. a 25. 6. 2020. Dny otevřených dveří Praha 5. 2., 4. 3. 2020, Český Krumlov 6. 2., 5. 3. 2020

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Veřejná správa: test AJ nebo NJ, FJ, ŠJ, možnost prominutí, prezenční studium 3. a 24. 6., 5. 8., 7. a 23. 9., 6. 10. 2020, kombinovaná forma bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9. 2020

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání – podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (28. 1. 2020).

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě: motivační pohovor, z důvodu probíhající akreditace budou termíny teprve vypsány, pravděpodobně ve 2. čtvrtletí. Dny otevřených dveří: možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Kriminalisticko právní specializace, Bezpečnostně právní studia: pohovor, další obory v navazujícím magisterském studiu. Bc. dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Informace o termínech zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. 8. 7., 12. 8., 9. 9. 2020, Karlovy Vary a Most 12. 11., 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Právo v podnikání, Právo ve veřejné správě: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 22. 1., 5. a 19. 2., 4. a 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. a 10. 6., 2. a 16. 9. 2020 nebo po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Bezpečnostní management – zaměření programu Právo a bezpečnost, motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří Praha 14. 1., 11. 2., 10. 3. 2020, Brno 15. 1., 12. 2., 11. 3. 2020. Informace o dalších termínech na stránkách školy.

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte náš online testy s vyhodnocením do e-mailu

SCIO
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
MUNI
PAČR
http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp
 

newsletter 9 2011 ekonomieEkonomické obory

Přemýšlíte o vysoké škole ekonomického směru? Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol, 30 soukromých škol a škol se zahraniční akreditací. Na všechny ekonomické obory se v minulém roce hlásilo přes 19 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane 69 procent.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška nejčastěji obsahuje test z matematiky a cizího jazyka, test studijních předpokladů nebo kombinaci těchto testů. Na některé fakulty a školy se dostanete i bez přijímacích zkoušek (např. EF JČU, OPF SLU, FES UPCE, VŠPJ, VŠTE ČB, FE ZČU). Pro informace k cizojazyčným oborům vás odkážeme na stránky fakult.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 (FFÚ) 68,2 %, F2 (FMV) 69,2 %, F3 (FPH) 53,3 %, FIS  46,3 %, NH 50,2 %, FM 96,3 %, UK FSV 41,7 %, MU FES 42,1 %, ČZU PEF 98,7 %, JČU EF 74,7 %, MENDELU PEF 97,2 %, FRRMS 82,6 %, SLU OPF 91,3 %, TUL EF 89,5 %, UHK FIM 72,7 %, UJEP FSE 74,2 %, UPCE FES 75,6 %, UTB FME 47,3 %, FHS 54,3 %, VŠB-TUO EF 71,1 %, VŠPJ 97,4 %, VŠTE 99,9 %, VUTBR FP 74 %, ZČU FE 62,1 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE skripta (Amos, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal)

Cvičebnice OSP a ZSV (vše SCIO, kolektiv autorů)

Najdete je na http://www.kampomaturite.cz/ekonomie/

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Matematika na VŠ a k maturitě

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jiných oborů nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 15. – 16. 6. 2020, písemný test MAT, AJ. Fakultní den otevřených dveří 24. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Fakulta informatiky a statistiky: 16. a 17. 6. 2020, písemný test MAT, AJ, možnosti prominutí. Fakultní den otevřených dveří 17. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Fakulta managementu: 11. 6. 2020, test předpokladů k manažerskému rozhodování (matematické znalosti a schopnost logického a strukturálního myšlení, porozumění textu atd.), světový jazyk, možnost prominutí. Fakultní dny otevřených dveří 19. 1. a 4. 4. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Fakulta mezinárodních vztahů: 11. a 12. 6. 2020, písemná MAT, 2 cizí jazyky. Fakultní den otevřených dveří 18. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Fakulta podnikohospodářská: 9. - 10. 6. 2020, Podniková ekonomika a management test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, základy logického myšlení, test ze znalostí z oblasti kultury. Fakultní den otevřených dveří 31. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Národohospodářská fakulta: NSZ OSP/VŠP termíny od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020. Fakultní den otevřených dveří 10. 1. 2020, společný den otevřených dveří všech fakult VŠE 17. 12. 2019

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Komunikační studia – specializace Marketingová komunikace a PR, Ekonomie a finance) EF termíny NSZ Scio OSP a MAT do 1. 5. 2020 včetně, možnost prominutí, MKPR termíny NSZ Scio OSP a AJ do 1. 5. 2020 včetně, 2. kolo motivace ke studiu, orientace v oboru, seznam četby, CV, motivační dopis, orientace v aktuálních otázkách (politika, historie, společenské vědy, atd.), možnosti prominutí. Dny otevřených dveří pro obor EF 17. 1., 12. 6. 2020, MKPR 21. 1. a 4. 2. 2020

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 1. – 4. 6. 2020 test MAT a AJ. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika): 10. 6. 2020, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Den otevřených dveří 21. 11. 2019

Filozofická fakulta (Sociologie, specializace Sociologicko-ekonomická studia): 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020 test studijních předpokladů, všeobecného historického a kulturního přehledu, základů sociologie a dalších společenských věd, písemná úvaha nad zadaným tématem, porozumění textu. 2. kolo ústní část motivace ke studiu, diskuze nad seznamem četby a o aktuálním společenském tématu. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta (Školský management): 8. - 16. 6. 2020 test studijních předpokladů, test ověření základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, orientaci v aktuálních tématech školského managementu, pedagogiky, psychologie a úrovně obecného právního povědomí z oblasti školského práva. Dny otevřených dveří 5. 12. 2019, 22. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: TSP 25. a 26. 4. 2020. Možnost prominutí. Den otevřených dveří 20. 1. 2020

Fakulta sportovních studií (Tělesná výchova a sport, specializace Management sportu): 18. – 19. 4. 2020 praktická zkouška z TV, 26. 4. písemný test FSpS. Uchazeči FSpS nekonají od roku 2018 Testy studijních předpokladů, ty jsou nahrazeny oborovými testy. Den otevřených dveří 23. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Matematika, specializace Finanční a pojistná matematika, Matematika + Ekonomie): TSP 25. a 26. 4. 2020, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Produkce): 1. kolo 14. 2. 2020 písemný test všeobecné vědomosti dějiny/současnost kultury a umění, otázky testující logické a koncepční uvažování, porozumění odbornému textu, 2. kolo 6. 3. 2020 skupinová hra + další písemný test, 3. kolo 31. 3. a 1. 4. 2020 ústní pohovor. Den otevřených dveří 19. 10. 2020

Filmová a televizní fakulta (Produkce): 1. kolo 7. 1. 2020 písemné testy a zpracování zadaného úkolu, 2. kolo ústní pohovor 21. 1. 2020. Den otevřených dveří 25. 5. 2020

Hudební a taneční fakulta (Hudební produkce): 2020 není otevřen. Den otevřených dveří 12. 11. 2019

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Fakulta lesnická a dřevařská: programy Lesnictví – specializace Ekonomika a řízení lesního hospodářství bez přijímací zkoušky, Dřevařství – specializace Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 8. - 12. 6. 2020 test z matematiky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

Provozně ekonomická fakulta: 8. - 12. 6. 2020, test z matematiky a AJ/NJ. Program Inovativní podnikání písemná, ústní, talentová a praktická zkouška (motivační video, životopis, esej, interview). Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou): 8. - 12. 6. 2020, test matematika a AJ/NJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Ekonomika a management): 8. - 12. 6. 2020 test z matematiky a AJ, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 27. 11. 2019, 24. 1. a 18. 3. 2020

Fakulta informačních technologií (Informační systémy a management): 2. 6. 2020 test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 7. 12. 2019, 29. 1. 2020

Fakulta stavební (Stavební inženýrství – specializace od 3. ročníku Management ve stavebnictví): 9. - 11. 6. 2020, test z matematiky, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 15. a 16. 11. 2019, 31. 1. 2020

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta (Divadelní produkce a jevištní technologie, specializace Jevištní management a technologie, Divadelní produkce): duben 2020 kulturní rozhled, kreativita řešení problémů, schopnost manažerského myšlení, řídící a rozhodovací schopnosti, JMT navíc kreativita prostorová a polytechnická, 2. kolo pohovor. Den otevřených dveří 2. 11. 2019

Hudební fakulta (Hudební manažerství): 3. - 7. 2. 2020 domácí práce – koncepce projektu a motivační dopis, strukturovaný životopis. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %). Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 4. 11. 2019, 6. 1. 2020

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Filozofická fakulta (Francouzský/Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod): bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 25. 5. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Aplikovaná matematika): bez přijímací zkoušky při splnění 3 let výuky matematiky na SŠ, jinak test z matematiky 8. 6. 2020, případné 2. kolo 11. 9. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Zemědělská fakulta (Zemědělská a dopravní technika: obchod, servis a služby): bez přijímací zkoušky. Agropodnikání: bude otevřeno v případě schválení akreditace (stav k 6. 2. 2020). Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Agronomická fakulta (Zemědělské inženýrství, specializace Agrobyznys): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. 1., 24. 1., 7. 2. 2020

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (Regionální rozvoj): test studijních předpokladů 22. – 29. 5. 2020, možnost nahrazení NSZ SCIO v termínech do 1. 5. 2020. Dny otevřených dveří 7. a 28. 11. 2019, 29. 1. a 6. 2. 2020

Provozně ekonomická fakulta: test studijních předpokladů  14. 4. - 8. 5. 2020, podmínky pro programy s podanou žádostí o akreditaci budou vyhlášeny po udělení akreditace. Dny otevřených dveří 8. 11. 2019, 7. 2., 13. 3. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie – specializace Angličtina/Francouzština/Němčina/Polština/Ruština/Španělština pro odbornou a profesní komunikaci AJ test jazykové kompetence, kulturně-historicko-literární část, RJ test jazykové úrovně, znalost literatury a reálií, překlad z RJ do ČJ. Ostatní specializace bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky. V případě počtu uchazečů přesahujících kapacitní možnosti pracoviště budou uchazeči konat PZ z příslušného oboru 11. - 26. 5. 2020. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Matematický ústav v Opavě (Matematika - specializace Matematické metody v ekonomii) bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 18. 12. 2019, 29. 1. 2020

Obchodně podnikatelská fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 28. 1. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června 2020, test AJ, obecné studijní předpoklady. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 12. 2. 2020

Fakulta textilní (Textilní marketing): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 8. 2. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 4. - 20. 6. 2019 Ekonomika a management test matematika, AJ, Management cestovního ruchu test všeobecné znalosti (zeměpis, ZSV), test AJ/NJ. Možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2020 nebo absolvování OSP NSZ Scio do 1. 5. 2020, případně absolvování CŽV. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta strojního inženýrství (Řízení výroby): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Matematika ve firmách a veřejné správě): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Politická komunikace a politický marketing, Ekonomicko-manažerská studia, Francouzská filologie - specializace na aplikovanou ekonomii, Polská/Ruská/Ukrajinská filologie - specializace překladatelství a hospodářská praxe, Praktická nizozemská filologie, Řízení vzdělávacích institucí, Andragogika specializace personální rozvoj, Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch, Korejština pro hospodářskou praxi, Řízení vzdělávacích institucí): test předpokladů ke studiu 16. – 17. 5. a případně ještě 23. – 24. 5. 2020, FJ navíc test z FJ, možnost prominutí, PKPM navíc oborový test znalosti v oblasti politiky, politologie a základů příbuzných oborů, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví) test z matematiky 1. - 12. 6. 2020, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Dopravní fakulta Jana Pernera (Technologie a management v dopravě – specializace Dopravní management a marketing): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1. a 7. 3. 2020

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 30. 1. a 22. 2. 2020

Fakulta filozofická (AJ – specializace AJ pro odbornou praxi, NJ pro odbornou praxi): 2. - 3. 6. 2020 test AJ/NJ. Dny otevřených dveří 28. 1. a 8. 2. 2020

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management podniků chemického průmyslu): bez přijímací zkoušky.  Dny otevřených dveří 29. 1. a 19. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ 7. 3. - 1. 5. 2020, možnost prominutí. Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny dle harmonogramu NSZ SCIO OSP/VŠP do 1. 5. 2020 (případné 2. kolo i termíny 23. 5. a srpen 2020), možnost prominutí. Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 27. 5. (PS) a 28. 5. (KS) 2020, studijní předpoklady s ohledem na potřeby oboru – kreativita a logické myšlení, všeobecné znalosti, u KS doložení min. 2leté praxe v oboru. Den otevřených dveří pro program MKS 6. 2. 2020

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ Scio OSP do 23. 5. 2020 (včetně). Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Fakulta materiálově-technologická (Management kvality a řízení průmyslových systémů – specializace Ekonomika a management v průmyslu): bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus): 8. 6. 2020 cizí jazyk (AJ/NJ) a všeobecný přehled, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 24. a 25. 1. 2020

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Cestovní ruch, Finance a řízení: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 2. 2020

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Podniková ekonomika: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 25. 11. 2019, 24. 2. 2020

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 22. a 23. 5. 2020 test studijních předpokladů, test AJ, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 16. 1., 28. 2. 2020

Fakulta stavební (Stavební inženýrství – specializace Management stavebnictví) 1. kolo 1. – 5. 6. 2020, případné 2. kolo 10. 8. 2020 test z matematiky a fyziky, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 9. 11. 2019, 18. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta aplikovaných věd (Matematika a finanční studia): bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta ekonomická: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Plzeň 28. 1., Cheb 24. 1. 2020

Fakulta filozofická (Cizí jazyky pro komerční praxi): 15. - 16. 6. 2020 test z jazyků zvolené kombinace. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Soukromé vysoké školy s těmito obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

Motivační pohovor 18. 8. 2020. Dny otevřených dveří 24. 1., 15. 5., 11. 9. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Business Administration: informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 1., 21. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2020 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Ústní motivační pohovor Praha 15. 4., 13. 5., 10. a 24. 6. 2020, Č. Krumlov 16. 4., 14. 5., 4. a 25. 6. 2020, případně termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 5. 2., 4. 3. 2020, Český Krumlov 6. 2., 5. 3. 2020, další termíny na webu školy

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod (i v AJ), Cestovní ruch: test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 3. a 24. 6., 5. 8., 7. a 23. 9., 6. 10. 2020, kombinované studium v ČJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9. 2020

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

Ekonomika a management: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 12. 2. 2020

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Ekonomika a management: motivační pohovor, konkrétní termíny jsou uvedeny v online přihlášce. Dny otevřených dveří Brno 23. 1., 13. 2., 18. 6., 3. 9. 2020, Praha 16. 1., 30. 1., 20. 2., 17. 6., 10. 9. 2020 nebo po domluvě

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří Znojmo 10. 2. 2020

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Podniková ekonomika a manažerská informatika, Ekonomika a management, Průmyslový management. Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 2., 12. 3., 11. 4., 14. 5., 11. 6., 20. 8., 10. 9. 2020 Mladá Boleslav, 11. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 1. 9. 2020 Praha

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Business Management: 9. a 18. 6., 20. 8., 1., 8. a 17. 9. 2020, pohovor (motivace, úroveň AJ). Dny otevřených dveří 13. 2., 12. 3., 11. 6., 13. 8., 3. 9. 2020

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Právo v podnikání, Evropská hospodářskosprávní studia: podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (7. 2. 2020). Dny otevřených dveří 12. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6., 2. a 23. 9. 2020

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Business Administration. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 22. 11., 13. 12. 2018, 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5. 2019

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (7. 2. 2020)

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo motivační pohovor, informace o termínech na studijním oddělení. Dny otevřených dveří každý měsíc, nejbližší 12. 2. 2020

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. www.vsers.cz

Management a marketing služeb: motivační pohovor. Termíny budou vypsány po schválení akreditace, pravděpodobně koncem 2. čtvrtletí 2020.

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. 8. 7., 12. 8., 9. 9. 2020, Karlovy Vary a Most 12. 11., 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

Hotelnictví, cestovní ruch a marketing, specializace Hotelnictví, Cestovní ruch, Marketing ve službách. 1. kolo KS 4. 6., PS 9. 6., 2. kolo obě formy studia v ČJ 27. 8. 2020, jazykový test. Dny otevřených dveří 9. a 21. 1., 6. a 20. 2., 11. a 31. 3., 14. 4., 13. 5., 18. 6., 14. 7. a 27. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. www.vskk.cz

Kreativní marketing a komunikace - 3 specializace. 6. a 23.9. 2019, 27. 3., 22. 5., 5. a 26. 6., 4. a 25. 9. 2020 přijímací pohovor – kreativní a oborová část. Dny otevřených dveří 3. 9. 2019, 23. 1., 13. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. a 3. 9. 2020

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. termín 25. 5., 2. termín 12. 6., 3. termín 14. 9. 2020, Praha 1. termín 22. 5., 2. termín 20. 6., 3. termín 12. 9. 2020, osobní pohovor. Dny otevřených dveří Přerov 5. 11., 10. 12. 2019, 7. 1., 4. 2., 3. a 14. 3., 4. a 7. 4., 5. 5., 2. 6. 2020, Praha 22. 2. 2020

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations: každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 16. 1, 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří každý čtvrtek, v sobotu v době konání kombinovaného studia nebo po dohodě se studijním oddělením

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 22. 1., 5. a 19. 2., 4. a 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. a 10. 6. 2020

Vysoká škola podnikání a práva a.s. www.vspp.cz

Bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 8. a 22. 1., 5. a 19. 2., 4. a 18. 3., 8. 4., 13. 5., 3. a 10. 6., 2. a 16. 9. 2020 nebo po domluvě

Vysoká škola PRIGO, z.ú. (původně Vysoká škola sociálně správní, z.ú.) www.vs-prigo.cz

Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: písemný test studijních předpokladů 6. 3. nebo ústní odborný a motivační pohovor 9. 3. 2020, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Ekonomika a management podniku: bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 10. 12. 2019, 14. 1., 11. 2., 10. 3. 2020, Brno 11. 12. 2019, 15. 1., 12. 2., 11. 3. 2020, další termíny na webu školy

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

 

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

 

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

Hornoslezská vysoká škola obchodní - zahraniční fakulta v Ostravě www.hvso.cz

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-obory/prijimaci-rizeni-a-prihlaska-ke-studiu/specifikace-obsahu-prijimacich-zkousek/zkusebni-testy-z-minulych-let/

https://www.fm.vse.cz/bakalarske-studium/ukazkove-testy/

UK

https://ftvs.cuni.cz/FTVS-1729.html

https://www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci

https://nasociologii.ff.cuni.cz/prijimacky/

https://www.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/2018/05/vzorovy_TOSP.pdf

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=22484

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

https://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/TVS-964.html

https://is.muni.cz/do/fsps/studijni/uchazeci/prij_riz/Bc/Bc19_20/

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7628-provoz-a-ekonomika-pae

rozcestník pro ostatní obory https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium

https://www.fld.czu.cz/cs/r-6825-studium/r-7523-prijimaci-rizeni/r-9045-bakalarske-prijimaci-rizeni

https://www.tf.czu.cz/cs/r-6967-o-fakulte/r-6979-uredni-deska - zpráva o přijímacím řízení

ČVUT

https://fit.cvut.cz/zajemce/bakalar/prijimaci_zkouska

https://mat.fsv.cvut.cz/entrance/ukazka

MENDELU

http://www.pef.mendelu.cz/prijimaci-testy-z-minulych-obdobi

OSU

https://ff.osu.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni/

TUL

http://www.ef.tul.cz/uchazeci-o-studium/bakalarske-studium/prijimaci-rizeni

UHK

https://www.uhk.cz/cs/fakulta-informatiky-a-managementu/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

UTB

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/tematicke-okruhy-k-prijimacimu-rizeni/

https://fmk.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/zpravy-z-prijimacich-rizeni/

VŠB

https://www.hgf.vsb.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/cs/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia

https://www.fce.vutbr.cz/pro-uchazece/prijimacky/

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

 

newsletter 9 2011 polacPolicejní akademie

Policejní akademie České republiky se sídlem v Praze je státní vysoká škola univerzitního typu se dvěma fakultami – Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu. Ke studiu přijímá civilní uchazeče i studenty z řad Policie ČR a dalších určených úřadů.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška pro bakalářský studijní program PAČR do roku 2018 obsahovala znalostní a jazykový test.

Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a německý jazyk) NSZ Scio.

 

Úspěšnost přijetí

V roce 2018 byla  pravděpodobnost přijetí do bakalářského studia na PAČR 38,9 % (1918 přihlášek, 747 přijatých, bez rozlišení typu uchazeče).

 

Doporučená literatura

 • Přijímačky na VŠ v pohodě - Základy společenských věd (ZSV) (Taktik)
 • Základy společenských věd - balíček 4 dílů (Eurolex)
 • Evropská unie k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ (Grada)
 • Grammar Practice 1 + 2 (Didaktis)
 • Cvičebnice německé gramatiky 1 + 2 (Didaktis).
 • Odmaturuj ze společenských věd (Didaktis)
 • Odmaturuj ze společenských věd – testy (Didaktis)
 • SCIO NSZ Cvičebnice ZSV (Scio)
 • Základy společenských věd - baliček 4 dílů (Eurolex)

Všechny uvedené učebnice najdete zde.

 

Přípravné kurzy

Nultý ročník, VIP balíček a jednotlivé moduly. Aktuálně nabízené kurzy najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled fakult

Fakulta bezpečnostně právní, Fakulta bezpečnostního managementu: ostatní uchazeči (tj. uchazeči  mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) NSZ SCIO ZSV a Cizí jazyk v období od prosince 2019 do května 2020. Dny otevřených dveří 11. 1., 15. 2. 2020

Zajímají vás další školy, které nabízejí podobné obory? Stáhněte si náš kompletní e-book Jak se dostat na Policejní akademii

 

Vzorové testy a okruhy otázek

https://www.scio.cz/nsz/testy/zsv.asp

https://www.scio.cz/nsz/testy/jazyky.asp

Vyzkoušejte vzorový test Scio v našem e-booku

 

newsletter 9 2011 humanitníPedagogické fakulty

Pedagogicky zaměřené obory můžete studovat na 9 pedagogických fakultách a 3 soukromých vysokých školách. Kromě toho nabízejí učitelské obory téměř všechny veřejné vysoké školy. Šanci na přijetí máte obvykle mezi 30 a 50 %.

 

Přijímací zkoušky

Můžete se setkat s písemnými testy ověřujícími všeobecné studijní předpoklady, znalost vybraných předmětů nebo společenskovědní rozhled. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

 

Úspěšnost přijetí (pedagogické fakulty)

JČU PDF 59,8 % MU PDF 49,3 % OSU PDF 35,4 % TUL FPHP 75,9 % UHK PDF 53,1 % UJEP PDF 71,6 % UK PDF 39,7 % UPOL PDF 50,5 % ZČU PDF 73,8 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Další učebnice k pedagogickým oborům najdete zde.

Podívejte se také na nabídku učebnic k maturitě

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), magisterské studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 30. 5. - 12. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na PŘF. Psychologie 1. kolo NSZ OSP, 2. část oborový test, 3. část kombinovaná. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Chemie/Informatika/Matematika pro vzdělávání): Obory pro vzdělávání při splnění podmínek (roky výuky předmětu/předmětů) bez přijímací zkoušky, jinak test z daného předmětu/předmětů 8. 6. 2020, případné 2. kolo 11. 9. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Filozofická fakulta (Dějepis, AJ/ČJ/FJ/ŠJ se zaměřením na vzdělávání pro SŠ): Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 25. 5. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Teologická fakulta (Pedagogika volného času): 8. - 12. 6. 2020 ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Pedagogická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJPHČ, HV, VV) 25. - 30. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2020

Fakulta informatiky: Informatika ve vzdělávání TSP 25. - 26. 4. 2020, možnost prominutí. Dny otevřených dveří 24. 10. a 16. 12. 2019, 3. 2. 2020

Fakulta sportovních studií: Tělesná výchova a sport (více specializací) 18. - 19. 4. 2020 - praktická zkouška z TV, 26. 4. 2020 písemné testy FSpS. Den otevřených dveří 23. 1. 2020

Filozofická fakulta (Sociální pedagogika a poradenství, Pedagogika): TSP 25. - 26. 4. 2020, oborové testy 24. - 26. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geografie a kartografie/Fyzika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání) 25. a 26. 4. 2020, oborové testy u vybraných oborů 25. 4. 2020. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Filozofická fakulta (ČJL, Dějiny umění, Základy společenských věd, Anglická/Francouzská/Německá/Polská/Ruská/Španělská filologie ve variantě se zaměřením na vzdělávání): 1. - 5. 6. 2020, některé programy bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 23. - 25. 4. 2020, ostatní zkoušky 9. - 24. 5. 2020. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta: Biologie/Fyzika/Geografie/Chemie/Matematika ve variantě se zaměřením na vzdělávání bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 11. - 26. 5. 2020 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 5. 6. 2020, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 28. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta (Historie/Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání): 22. - 26. 5. 2020 (studijní programy se zaměřením na vzdělání 25. 5. - 5. 6. 2020) písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 10. - 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván písemně. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Fyzika/Informatika/Chemie/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 25. 5. - 5. 6. 2020, obory zajišťované PDF a FF 4. 5. - 26. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Pedagogická fakulta: Praktické zkoušky z HV, TV a VV 13. - 17. 4. 2020, písemné a ústní zkoušky 15. - 19. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta tělesné výchovy a sportu: Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání talentové zkoušky TV 25. - 26. 4. 2020, písemné zkoušky 1. - 4. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Filozofická fakulta (Anglický jazyk a literatura/ČJL/Francouzský jazyk a literatura/Latinský jazyk a literatura/Německý jazyk  a literatura/RJ/Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání, Pedagogika): Dějiny umění, Filmová studia, Filozofie a Religionistika 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Husitská teologická fakulta (Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Sociální pedagogika): SP 1. - 3. 6. 2020 písemná zkouška, NZSVSZNV bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Matematicko-fyzikální fakulta (Deskriptivní geometrie/Fyzika/Informatika/Matematika se zaměřením na vzdělávání): 10. 6. 2020 deset úloh testujících předpoklady ke studiu na MFF UK (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika). Možnost prominutí. Den otevřených dveří 21. 11. 2019

Pedagogická fakulta: Bc. 23. - 26. 4. 2019 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 6. - 14. 6. 2019 písemné testy. Dny otevřených dveří 5. 12. 2018, 23. 1. 2019

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Geologie/Geografie/Chemie se zaměřením na vzdělávání): 9. - 12. 6. 2020 test z daného předmětu nebo druhého programu. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta (Náboženství se zaměřením na vzdělávání) 12. - 20. 6. 2020 ústní pohovor. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Fakulta tělesné kultury (Trenérství a sport - pedagogika volného času, Tělesná výchova pro vzdělávání, Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstva, Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemi): NSZ SCIO OSP v termínech 7. 12. 2019 - 1. 5. 2020, možnost absolvovat termín 4. 4. 2020 zdarma, talentová a ústní část 27. - 30. 4. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: VT se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Biologie/Deskriptivní geometrie/Fyzika/Informatika/Matematika pro vzdělávání) 1. - 12. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta pedagogická: 1. - 5. 6. 2020 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň bude pravděpodobně dodatečně vyhlášeno na jaře 2020 z důvodu probíhající akreditace, zřejmě pouze v prezenční formě. Den otevřených dveří 24. 1. 2020

Další veřejné vysoké školy s pedagogickými obory:

AMU, ČZU, ČVUT, JAMU,  Mendelova univerzita v Brně, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Pardubice, UTB ve Zlíně, VŠE v Praze - informace najdete buď na www.VysokeSkoly.com, případně si stáhněte zdarma náš e-book Jak se dostat na humanitní obory nebo přečtěte článek zde.

 

Soukromé vysoké školy s pedagogickými obory

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor 22. 4., 10. 6., 5. 8., 9. 9. 2020, možnost vypsání dalšího termínu dle přijatých přihlášek. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 1., 4. 2., 14. 4., 16. 6., 25. 8. 2020

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz

Speciální pedagogika 24. - 30. 6. 2020, případné 2. kolo 21. - 25. 9. 2020, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika) bez přijímacích zkoušek. SP ústní přijímací zkouška – motivace ke studiu, praxe v oboru, prověření vědomostí a dovedností v rozsahu maturitní zkoušky (oblast oborů pomáhajících profesí). Dny otevřených dveří 12. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6., 2. a 23. 9. 2020

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. 8., 5. 9. 2019, 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

 

Vzorové testy a okruhy otázek

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

UK

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

ČZU

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

rozcestník pro obory: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php

OSU

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

https://www.uhk.cz/cs/prirodovedecka-fakulta/prijimaci-zkousky/vzorove-testy

UPOL

https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prijimaci-rizeni/#c4151

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

 

newsletter 9 2011 humanitníHumanitní obory

Psychologii, filozofii, logiku, politologii, sociologii, sociální politiku a sociální práci, historické vědy, filologii, pedagogiku, informační studia a knihovnictví, překladatelství a tlumočnictví, obecnou teorii a dějiny umění a kultury a další obory lze studovat na 44 fakultách humanitních, pedagogických, filozofických, teologických a sociálních věd a dalších fakultách veřejných vysokých škol. Humanitní obory jsou dále v nabídce na 15 soukromých vysokých školách. Učitelské, ekonomicky zaměřené obory a obory psychologie uvádíme v samostatném článku.

 

Přijímací zkoušky

Může být jednokolová písemná či ústní nebo dvoukolová s písemným testem a pohovorem. Testy ověřují studijní předpoklady, orientaci ve zvoleném oboru nebo znalost cizího jazyka, ústní zkouška se zaměřuje na oborové poznatky nebo uchazečovu motivaci, někdy se předkládá seznam prostudované literatury.

Ústní zkouška je typická pro jazykové obory. Obory zaměřené na tělesnou výchovu mají i praktickou zkoušku, u zaměření na umělecké předměty (výtvarná, hudební výchova) pak talentovou. Praktické zkoušky bývají součástí přijímacího řízení na dlouhé magisterské obory (učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro MŠ). U víceoborových studií bývá zvláštní zkouška či skupina zkoušek pro daný obor. U vybraných oborů (obvykle se zaměřením na matematiku, fyziku či chemii) se můžete na pedagogické fakulty dostat i bez přijímacích zkoušek.

Některé fakulty přihlíží k výsledkům testů studijních předpokladů NSZ Scio nebo přijímají na základě výsledků středoškolského studia, u pedagogických oborů jsou obvykle součástí také praktické či talentové zkoušky. Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů a u některých oborů i písemné oborové testy, Fakulta sociálních studií ale také přihlíží k výsledkům NSZ Scio (OSP, ZSV).

Pro informace k cizojazyčným oborům, pro navazující magisterské nebo doktorské studium vás odkážeme na stránky fakult. K oborům zaměřeným na ekonomii či psychologii stáhnete specializovaný e-book zde.

Vzhledem k množství fakult uvádíme pouze termíny, podrobné náplně přijímacích zkoušek najdete na www.VysokeSkoly.com.

 

Úspěšnost přijetí

Pedagogické fakulty najdete v sekci Jak se dostat na pedagogické fakulty.

JČU FF 77,6 %, TF 87,5 % MU FF 66,1 %, FSS 36,7 % OSU FF 44,2 %, FSS 52,4 % SLU FPF 93,1 %, FVP 70,6 % UHK FF 74,3 % UJEP FF 90,1 % UK FF 46,6 %, FSV 41,7 %, FHS 57,5 %, KTF 79,4 %, ETF 83 %, HTF 78,7 % UPOL FF 38 %, CMTF 88 % UPCE FF 73,6 % UTB FHS 54,3 % ZČU FF 75,1 %

AC 84,4 % CEVRO 85,2 % MUP  98,5 % PVŠPS 60,5 % VŠKK 78,1 % VŠRR a BA AMBIS 75,2 % ARC, AAU, UNYP, UJAK, VŠAPS, VŠFS, VŠMVV, VŠ Prigo, VŠTVS Palestra 100 %.

 

Doporučená literatura

Základy společenských věd 4 díly (Eurolex, J. Pešková a kol.)

Politologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, PhDr. Jan Kubáček)

Sociologie – Jak se dostat na vysokou (AMOS, Mgr. Lenka Hlavicová)

Tyto a další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

Psychologie, Základy společenských věd, Žurnalistika a mediální studia, TSP MU, OSP - nulté ročníky, moduly, VIP balíčky. Přehled aktuálně nabízených kurzů najdete zde.

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky), učitelství pro 1. stupeň ZŠ magisterské studium (5 let).

 

Přehled škol a fakult

Akademie múzických umění v Praze www.amu.cz

Divadelní fakulta (Dramatická výchova): Písemná, talentová a ústní zkouška, 1. kolo 25., 26. 1., 2. kolo 3., 4. 5. 2019. Den otevřených dveří 23. 11. 2018

Hudební a taneční fakulta (Pedagogika tance): Písemná, praktická a ústní zkouška 28. 1. - 1. 2. 2019. Den otevřených dveří 12. 11. 2018

Česká zemědělská univerzita www.czu.cz

Provozně ekonomická fakulta (Hospodářská a kulturní studia): 8. - 12. 6. 2020, test z matematiky a AJ/NJ. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

Institut vzdělávání a poradenství (Učitelství praktického vyučování): 8. – 9. a 11. 6. 2020. test studijních předpokladů, ostatní hodnocené aktivity (praxe atd.), možnost prominutí. Dny otevřených dveří 22. 11. 2019, 24. - 25. 1. 2020

České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz

Masarykův ústav vyšších studií (Učitelství odborných předmětů, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku): Informace pro rok 2020 nebyly na stránkách k dispozici (18. 2. 2020).

Janáčkova akademie múzických umění v Brně www.jamu.cz

Divadelní fakulta: Divadlo a výchova (2 specializace) kolo 13. 1. - 7. 2. 2020, 2. kolo v průběhu března a dubna (specializace DV pro neslyšící jednokolové PŘ, duben 2020). 1. kolo pohovor, praktická zkouška 2. kolo pedagogické schopnosti a předpoklady. Den otevřených dveří 2. 11. 2019

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Filozofická fakulta: Bez přijímacích zkoušek při splnění studijních průměrů dle podmínek fakulty, jinak ústní pohovor 25. 5. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. a Mgr. 30. 5. - 12. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky, učitelské obory také na PŘF. Psychologie 1. kolo NSZ OSP, 2. část oborový test, 3. část kombinovaná. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Teologická fakulta: 8. - 12. 6. 2020 ústní pohovor, PVČ písemný test, Filosofie bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Zdravotně sociální fakulta Sociální práce, písemný test ZSV 1. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 17. 1. 2020

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: varianty ZSV + OSP NSZ Scio nebo ZSV NSZ Scio + TSP (25. - 26. 4. 2020). Uznávané Scio termíny do 1. 5. 2020 včetně. Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Filozofická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, oborové testy 24. - 26. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 17. - 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: TSP 25. - 26. 4. 2020, termín oborové zkoušky (jen obory AJ, FJPHČ, HV, VV) 25. - 30. 4. 2020. Možnosti prominutí. Den otevřených dveří 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Geografie a kartografie, specializace Sociální geografie, programy se zaměřením na vzdělávání, programy pro mezifakultní kombinaci) 25. a 26. 4. 2020, oborové testy u vybraných oborů 25. 4. 2020. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 25. a 28. 1. 2020

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: test studijních předpokladů 22. - 29. 5. 2020, možnost nahrazení NSZ OSP s min. percentilem 40 v termínech 7. 12. 2019 - 1. 5. 2020. Dny otevřených dveří 7. a 28. 11. 2019, 29. 1. a 6. 2. 2020

Institut celoživotního vzdělávání: 18. – 22. 5. 2020, test všeobecný přehled. Den otevřených dveří 7. 2. 2020

Ostravská univerzita www.osu.cz

Fakulta sociálních studií Sociální práce duben 2020, test ZSV. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Filozofická fakulta: 1. - 5. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc., Mgr. praktické zkoušky z TV 23. - 25. 4. 2020, ostatní zkoušky 9. - 24. 5. 2020. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Ekonomická geografie a regionální rozvoj, programy se zaměřením na vzdělávání): Bez přijímací zkoušky (s výjimkou Chemie, Geografie SZNV - 11. - 26. 5. 2020 PZ z oboru). Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Filozoficko-přírodovědecká fakulta: 23. - 30. 5. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 29. 1., 7. 3. 2020

Fakulta veřejných politik: květen - červen 2020, SPP OSP NSZ SCIO, EPS bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 14. 2. 2020

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická: 1. - 5. 6. 2020, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří celouniverzitní 23. 11. 2019, fakultní 28. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: 22. - 26. 5. 2020 (studijní programy se zaměřením na vzdělání 25. 5. - 5. 6. 2020) písemné testy, HV, PPA také ústní zkouška. Dny otevřených dveří 10. - 11. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Termíny přijímacích zkoušek budou uchazečům zveřejněny v informacích u přihlášky. K přijímacím zkouškám bude každý uchazeč pozván písemně. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (obory zaměřené na vzdělávání): 25. 5. - 5. 6. 2020, obory zajišťované PDF a FF 4. 5. - 26. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 10. a 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz

Filozofická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 motivační pohovor. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Pedagogická fakulta: praktické zkoušky z HV, TV a VV 13. - 17. 4. 2020, písemné a ústní zkoušky 15. - 19. 6. 2020, některé obory bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Fakulta sociálně ekonomická (Sociální politika a sociální práce, Regionální rozvoj a veřejná správa): výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2020, možnost prominutí. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Evangelická teologická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 jednokolová přijímací zkouška písemný test + pohovor. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Fakulta humanitních studií: 9. 5. 2020 překlad cizojazyčného textu + doplňující otázky v ČJ. Den otevřených dveří 15. 1. 2020

Fakulta sociálních věd: dle programu termíny NSZ SCIO (OSP, případně MAT, ANG) do 1. 5. 2020, písemné testy 1. - 5. 6. 2020, ústní část (kde je požadována) - 1. - 12. 6. 2020. Dny otevřených dveří EF 17. 1., 12. 6. 2020, KS specializace MKPR, MS, Ž 21. 1. 2020, TS, ČNS 21. 1. 2020, PMV, PVP, SSP, S 16. 1. 2020

Filozofická fakulta: Dějiny umění, Filmová studia 16. - 17. 5. 2020, Filozofie, Religionistika 30. - 31. 5. 2020, ostatní programy/obory 16. - 17. 5., 23. - 24. 5. a 30. 5. - 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 11. 1. 2020

Husitská teologická fakulta: 1. - 3. 6. 2020 písemná zkouška, některé programy bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 27. 1. 2020

Katolická teologická fakulta: Bc. 2. 6., Mgr. 4. 6. 2020 ústní zkouška. Dny otevřených dveří 11. a 22. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Bc. 20. - 23. 4. 2020 talentové přijímací zkoušky z HV, TV, VV, Bc. a Mgr. 8. - 16. 6. 2020 písemné testy. Učitelské obory nabízí také FTVS a MFF. Dny otevřených dveří 5. 12. 2019, 22. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Demografie, specializace Demografie s historií, Demografie se sociologií, Demografie se sociální geografií, Demografie s veřejnou a sociální politikou, Aplikovaná geografie, specializace Sociální geografie a geoinformatika, programy zaměřené na vzdělávání): 9. – 12. 6. 2020 test z příslušného předmětu/předmětů, možnosti prominutí. Dny otevřených dveří 24. - 25. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Cyrilometodějská teologická fakulta: Sociální práce, Mezinárodní sociální a humanitární práce 1. kolo 1. - 3. 6. 2020, 2. kolo 25. - 26. 8. 2020, ostatní Bc., Mgr. programy 12. - 20. 6. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Filozofická fakulta: Písemné a ústní 16. - 17. 5. 2020, programy AJ se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad a Psychologie ústní 25. - 29. 5. 2020. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Pedagogická fakulta: Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání completus 21. 4. 2020, ostatní písemné, ústní i talentové zkoušky 15. - 19. 6. 2020. Pedagogické obory i na FTK. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Přírodovědecká fakulta (Mezinárodní rozvojová a environmentální studia, programy pro vzdělávání): 1. - 12. 6. 2020 testy z příslušného oboru. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta filozofická: 2. - 3. 6. 2020. Dny otevřených dveří 28. 1. a 8. 2. 2020

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta humanitních studií: Bc. Sociální pedagogika, Zdravotně sociální pracovník, Učitelství pro mateřské školy, Bc. termíny NSZ SCIO OSP (SP, UMŠ, A) 7. 12. 2019 - 23. 5. 2020 včetně, program Filologie NSZ AJ/NJ 7. 3. - 1. 5. 2020 včetně, Mgr. informace zatím nebyly zveřejněny (19. 2. 2020). Den otevřených dveří 6. 2. 2020

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví (Vzdělávání ve financích a účetnictví): informace k 20. 2. 2020 nebyly na stránkách k dispozici

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: 15. - 16. 6. 2020 písemné testy, Filozofie ústní pohovor. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Pedagogická fakulta: 1. - 5. 6. 2020 písemná přijímací zkouška odborných znalostí, u oborů AJ a Informatika písemná zkouška na PC. Hudební, výtvarné a TV obory navíc talentová zkouška. Učitelství pro MŠ písemná zkouška z ČJ a ústní zkouška odborné způsobilosti. Přijímací řízení na studijní program Učitelství pro 1. stupeň bude pravděpodobně dodatečně vyhlášeno na jaře 2020 z důvodu probíhající akreditace, zřejmě pouze v prezenční formě. Den otevřených dveří 24. 1. 2020

Soukromé vysoké školy

ARC VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s. r. o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

AKCENT College s.r.o. www.akcentcollege.cz

Angličtina jako cizí jazyk, jazykový test, ústní pohovor 22. 4., 10. 6., 5. 8., 9. 9. 2020, možnost vypsání dalšího termínu dle přijatých přihlášek. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří 7. 1., 4. 2., 14. 4., 16. 6., 25. 8. 2020

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu 

Journalism and Communications , Humanities, Society and Culture, Politics and Society, Jewish Studies: History and Culture. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 1., 21. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2020 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz 

Politologie a mezinárodní vztahy aj. Ústní motivační pohovor Praha 15. 4., 13. 5., 10. a 24. 6., Č. Krumlov 16. 4., 14. 5., 4. a 25. 6. 2020 nebo termíny NSZ OSP nebo ZSV, všechny termíny. Dny otevřených dveří Praha 4. 3., 1. 4.., Český Krumlov 5. 3., 2. 4. 2020

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz  

Humanitní studia, Mediální studia a další. Test z AJ (případně NJ, FJ nebo ŠJ), možnost prominutí, prezenční studium 3. a 24. 6., 5. 8., 7. a 23. 9., 6. 10. 2020, kombinované studium v ČJ bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 15. 1., 12. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 2. a 21. 9. 2020

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. www.pvsps.cz 

Podmínky pro rok 2020 budou vyhlášeny po schválení akreditace NAÚ. Dny otevřených dveří odložen předběžně na duben (informace k 18. 2. 2020)

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz

Psychology, Communication and Media Studies. Informace na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 17. 10., 14. 11, 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 23. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o. www.ujak.cz  

Speciální pedagogika 24. - 30. 6. 2020, případné 2. kolo 21. - 25. 9. 2020, ostatní programy (Mezinárodní vztahy a diplomacie, Resocializační a penitenciární pedagogika) bez přijímacích zkoušek. SP ústní přijímací zkouška – motivace ke studiu, praxe v oboru, prověření vědomostí a dovedností v rozsahu maturitní zkoušky (oblast oborů pomáhajících profesí). Dny otevřených dveří 12. 2., 11. 3., 15. 4., 13. 5., 24. 6., 2. a 23. 9. 2020

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management: podmínky pro rok 2020 nebyly dosud zveřejněny (18. 2. 2020)

Vysoká škola finanční a správní, a.s. www.vsfs.cz

Marketingová komunikace, Veřejná správa. Motivační pohovor, dobrovolný test z jazyka a všeobecných znalostí vybraného oboru. Pozvánky na konkrétní termíny zasílá studijní oddělení. Dny otevřených dveří Praha 8. 1., 12. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6. 8. 7., 12. 8., 9. 9. 2020, Karlovy Vary a Most 12. 11., 12. 12. 2019, 16. 1., 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6., 9. 7., 13. 8. 2020, možnost návštěvy po domluvě

Vysoká škola kreativní komunikace www.vskk.cz

Literární tvorba - 6. a 23. 9. 2019, 27. 3., 22. 5., 5. a 26. 6., 4. a 25. 9. 2020 přijímací pohovor – kreativní a oborová část. Dny otevřených dveří 3. 9. 2019, 23. 1., 13. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5., 18. 6. a 3. 9. 2020

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

Veřejná správa a public relations, Mezinárodní vztahy a diplomacie. Každé úterý nebo po domluvě. Motivační pohovor nebo motivační dopis. Dny otevřených dveří 16. 1, 13. 2., 12. 3., 16. 4., 14. 5., 18. 6. 2020 nebo po domluvě

Vysoká škola PRIGO, z.ú. (původně Vysoká škola sociálně správní, z.ú.) www.vs-prigo.cz

Sociální práce, Veřejná ekonomika a správa, Management v sociální sféře: písemný test studijních předpokladů 6. 3. nebo ústní odborný a motivační pohovor 9. 3. 2020, možnost nahrazení NSZ SCIO OSP. Dny otevřených dveří po domluvě

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.  www.ambis.cz

Management rozvoje měst a regionů (více zaměření), Ekonomika a management podniku (zaměření Andragogika a rozvoj zaměstnanců, Manažerská psychologie a další). Bez přijímací zkoušky, pohovor o motivaci ke studiu a očekávání. Dny otevřených dveří Praha 10. 12. 2019, 14. 1., 11. 2., 10. 3. 2020, Brno 11. 12. 2019, 15. 1., 12. 2., 11. 3. 2020, další termíny na webu školy

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o. www.palestra.cz 

Sportovní a volnočasový pedagog: bez přijímací zkoušky. Dny otevřených dveří 22. 8., 5. 9. 2019, 11. 3., 16. 4., 11. 5., 10. 6., 20. 8. a 7. 9. 2020

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

Dolnoslezská vysoká škola Kancelář přijímacího řízení Ostrava www.dlakandydata.dsw.edu.pl

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Vysoká škola manažerská ve Varšavě Fakulta Jana Amose Komenského v Karviné www.pedagogikakarvina.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS Filia PRAHA www.humanitaspraha.cz

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava n.o., detašované pracoviště Praha www.hitspraha.cz/vs-hits.html

Collegium Humanum – Varšavská univerzita managementu http://humanum.cz  

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, s.r.o. www.fves.eu

 

 

Vzorové testy a okruhy otázek

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

UK

https://fsv.cuni.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/ukazky-prijimacich-testu

https://fhs.cuni.cz/FHS-1595.html

http://ufar.ff.cuni.cz/7/prijimaci-rizeni-do-bakalarskeho-studia-filosofie

rozcestník pro jednotlivé katedry a ústavy FF: https://www.ff.cuni.cz/fakulta/katedry-a-ustavy/

https://htf.cuni.cz/HTF-92-version1-modelovy_test_2009_b.doc

http://pages.pedf.cuni.cz/kcj/pro-uchazece/

http://pages.pedf.cuni.cz/kfjl/obecne-informace/

http://tarantula.ruk.cuni.cz/KG-28.html

http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/bakalarske-studium/

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-tosp_model_pedf.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1.pdf

https://pedf.cuni.cz/PEDF-1495-version1-2015_1_vysledky.pdf

http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=121

http://pages.pedf.cuni.cz/khv/prijimaci-rizeni/

http://it.pedf.cuni.cz/index.php?menu=273

http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/

http://krl.pedf.cuni.cz/?page_id=149

http://pages.pedf.cuni.cz/ksppg/files/2015/11/vzorov%C3%BD-test-pro-SPPG.pdf

https://pages.pedf.cuni.cz/ktv/prijimaci-zkousky-z-telesne-vychovy/telesna-vychova-a-sport-bc/

MUNI

https://www.phil.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium

http://www.muni.cz/admission/tsp

https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/oborove-prijimaci-zkousky

http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

ČZU

https://www.pef.czu.cz/cs/r-7008-studium/r-7021-studijni-obory/r-7484-bakalarske-studium/r-7624-hospodarska-a-kulturni-studia-hks

https://www.ivp.czu.cz/dl/38743?lang=cs

ČVUT

http://www.muvs.cvut.cz/wp-content/uploads/2017/03/B7507_prijimacky_1718_web_vzor.pdf

JČU

OSU

a další vždy u jednotlivých oborů: http://ff.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/pdf/prijimacky/osp.pdf

a další vždy u jednotlivých oborů: http://pdf.osu.cz/vyber-si-studijni-obor/

http://dokumenty.osu.cz/fss/prijimacky2015/p1.pdf

SLU

https://www.slu.cz/fvp/cz/studium/prijimaci-rizeni/Test1Senioi.pdf

https://www.slu.cz/fpf/cz/soutestyprouchazece

TUL

http://www.fp.tul.cz/uchazec/prijimaci-rizeni ukázky testů ve spodní části stránky

UHK

https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/statistiky-a-vzorove-testy

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Studium/Prijimaci-rizeni/Vzorove-testy#UHK-Article

UPOL

UPCE
VŠE

ZČU

http://fpe.zcu.cz/kps/studijni-materialy.html

http://ff.zcu.cz/study/applicants/vzorove-testy.html

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

CEVRO

http://www.cevroinstitut.cz/cz/sekce/uchazeci+o+studium/prijimaci+rizeni/okruhy+pr/

PVŠPSS          

 

Politologie

Politologii můžete studovat na 8 fakultách veřejných škol a 3 školách soukromých. Další možnosti vám nabízí zaměření na bezpečnost, strategická studia, mezinárodní vztahy nebo hospodářskou politiku či veřejnou správu - programy včetně náplní najdete na www.VysokeSkoly.com. Šance na přijetí se pohybuje mezi 20 a 50 %. Vyzkoušejte ukázkové testy a testy z minulých let, podívejte se na doporučenou literaturu a na náplň a data přijímacích zkoušek.

Přijímací zkoušky

NSZ Scio OSP nebo ZSV (UK FSV, MUNI), test studijních předpokladů (UPOL), písemný test ze společenských věd, znalost současné politické scény (UHK, UK FF, UPOL), případně pohovor (soukromé školy, 2. kolo UK FF, UJEP).

 

Úspěšnost přijetí

Politologie FF UK 2019 100 přihlášených, 45 přijatých (2018 131/28, 2017 146/51, 2016 138/44, 2015 141/50, 2014 179/50, 2013 236/36)

Politologie a mezinárodní vztahy FSV UK 2019 200 přijatých na 700 přihlášených (2018 673/223, 2017 652/221, 2016 678/220, 2015 737/222, 2013 840/193), Politologie a veřejná politika 2019 352 přihlášených, 186 přijatých (2018 324/152, 2017 298/107)

Politologie FSS MUNI 2019 359 přihlášených, 198 přijatých (2018 594/332, 2017 555/300, 2016 626/298, 2015 621/295, 2014 712/326, 2013 přes 800 přihlášených, 114 přijatých), na obor Mezinárodní vztahy na téže fakultě se v minulém roce hlásilo 926 uchazečů, 402 bylo přijato (2018 1060/434, 2017 1205/429, 2016 1451/433, 2015 1453/419), Bezpečnostní a strategická studia 2019 161 přijatých, 433 uchazečů

Obecné údaje pro další fakulty/školy 2018: FF UHK 79,3 %, FF UJEP 90,1 %, FF UPOL 38 %, VŠE FMV 69,2 %, ZČU FF 75,1 %, ARC 7,1 %, AAVŠ 100 %, CEVRO 85,2 %

 

Doporučená literatura

Politologie – Jak se dostat na vysokou (Amos)

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

 

Přípravné kurzy

TSP MU, ZSV, OSP - moduly

Podívejte se na další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd: Politologie a mezinárodní vztahy 1. kolo NSZ Scio OSP od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2020., 2. kolo písemný test kulturně historický, znalost reálií domácí a zahraniční politiky, 1. - 5. 6. 2020, možnost prominutí. Politologie a veřejná politika NSZ Scio OSP v termínech od 8. 12. 2018 do 1. 5. 2020. Možnost prominutí. Dny otevřených dveří pro tyto programy 16. 1. 2020

Filozofická fakulta: Politologie. 1. kolo písemný test porozumění anglickému textu, kulturní a geografický rozhled, politické dějiny a současné politické reálie české i světové, 2. kolo pohovor, motivace, rozbor díla, seznam literatury. 23. 5. - 12. 6. 2020. Den otevřených dveří 12. 1. 2019

Masarykova univerzita www.muni.cz

Fakulta sociálních studií: Politologie, Bezpečnostní a strategická studia, Mezinárodní vztahy aj. ZSV NSZ Scio + studijní předpoklady (buď TSP 25. - 26. 4. 2020, nebo OSP NSZ Scio). Uznávané termíny Scio 7. 12. 2019 – 1. 5. 2020. Dny otevřených dveří 17. a 18. 1. 2020

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Filozofická fakulta: Politologie. Písemný test logické a nalytické schopnosti uchazeče - porozumění textu, jeho analýza a interpretace, znalosti společenských věd (základy politologie, filozofie) a moderní dějiny, soudobé dění česká, evropská a světová politická scéna, 22. - 26. 5. 2020. Dny otevřených dveří 10. - 11. 1. 2020

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Filozofická fakulta: Politologie. Motivační pohovor ze společenských věd, 1. - 5. 6. 2020. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Filozofická fakulta: Politologie, Mezinárodní vztahy a bezpečnost, Politická komunikace a marketing aj. 16. - 17. 5., případně i 23. - 24. 5. 2020, test předpokladů ke studiu, oborový test znalost domácí i zahraniční politiky, politologie, ZSV, všeobecný přehled, schopnost analýzy textu a logického uvažování, část otázek v AJ. Dny otevřených dveří 6. 12. 2019, 18. 1. 2020

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz  

Fakulta mezinárodních vztahů: Mezinárodní studia a diplomacie, 11. a 12. 6. 2020 test matematika + 2 cizí jazyky. Den otevřených dveří 18. 1. 2020

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  

Fakulta filozofická: Politologie. 15. - 16. 6. 2020 písemný test ZSV, moderní české a světové dějiny, soudobá politika a mezinárodní vztahy, geografie a politické myšlení. Den otevřených dveří 29. 1. 2020

 

Soukromé vysoké školy s obory zaměřenými na politologii:

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o. www.vspsv.cz

Studijní program Politologie. Ústní pohovor, motivace ke studiu, informace o termínech zasílá studijní oddělení po podání přihlášky.

Anglo-americká vysoká škola, z. ú. www.aauni.edu

Politics and Society. Informace k termínům přijímacích pohovorů na studijním oddělení. Dny otevřených dveří 24. 1., 21. 2., 13. 3., 17. 4., 15. 5. 2020 nebo po domluvě

CEVRO Institut, z.ú. www.cevroinstitut.cz  

Politologie a mezinárodní vztahy. Ústní motivační pohovor Praha 15. 4., 13. 5., 10. a 24. 6. 2020, Č. Krumlov 16. 4., 14. 5., 4. a 25. 6. 2020, případně termíny NSZ Scio. Dny otevřených dveří Praha 5. 2., 4. 3. 2020, Český Krumlov 6. 2., 5. 3. 2020, další termíny na webu školy

 

Vzorové testy a okruhy otázek

 
 
Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z https://dsia.msmt.cz//vystupy.html (počty živých přihlášených, počty přijatých), informace pro jednotlivé obory (psychologie atd.) uvádíme buď v příslušných článcích ze seriálu "Jak se dostat na nejžádanější obory" na www.KamPoMaturite.cz. www.VysokeSkoly.com
21.2.2020

Související dokumenty:Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 606 411 115

Zasílání novinek

Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

Doporučit známému
E-booky
Chci se připravit