školy dle zaměření

Vysoké školy medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

BUDOVA_VS_22027
Veřejné vysoké školy

Ostravská univerzita

BUDOVA_VS_22046
Státní vysoké školy

Univerzita obrany

BUDOVA_VS_22026
Veřejné vysoké školy

Veterinární univerzita Brno

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno Rektor: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

BUDOVA_VS_22086
Soukromé vysoké školy

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Duškova 1094/7, 150 00  Praha 5 Rektor: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

BUDOVA_VS_22037
Veřejné vysoké školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

BUDOVA_VS_22028
Veřejné vysoké školy

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03  Hradec Králové Rektor: prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.