Agroekologie a aplikovaná ekologie (P0888D030001)

Studijní program: Agroekologie a aplikovaná ekologie (P0888D030001)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Obor Agroekologie a aplikovaná ekologie je soustředěn na holistický přístup k hodnocení krajinných funkcí, který je potenciálním nástrojem pro integrální diagnózu klíčových funkcí krajiny (tj. účinná disipace sluneční energii prostřednictvím vegetace, obsah vody v krajině a minimální ztráty vodou). Tento přístup inovativním způsobem umožňuje integrovat resortně oddělené disciplíny, jako jsou územní plánování, péči o chráněná území, vodní hospodářství, pozemkové úpravy, spolu s normami EU (např. Evropská úmluva o ochraně krajiny, Rámcová směrnice pro vodní politiku a další). Na tento rámec pak navazují výzkumné směry, které se zabývají aplikací poznatků do praxe v oblasti pozemkových úprav, správné zemědělské praxe, ochrany vod. Dalšími aspekty jsou ekologické a ekofyziologické aspekty fungování významných krajinných prvků a také úlohy významných, chráněných nebo invazních organismů a aktivity spojené s praktickým uplatněním poznatků např. při záchranných kultivacích a transferech ohrožených organismu, rekultivačních projektech, projektech společných zařízeních pozemkových úprav, vyhodnocení dopadů hospodaření.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.12.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/