Obecná produkce rostlinná (P0811D370012)

Studijní program: Obecná produkce rostlinná (P0811D370012)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program Obecná produkce rostlinná nabízí studentům rozšíření teoretických a praktických znalostí a vědomostí o rostlinné produkci s důrazem na biologické, genetické, fyziologické a ekologické aspekty produkce a na otázky související s novým pojetím péče o půdu, technologiemi pěstování rostlin a kvalitou rostlinných produktů. Prostřednictvím nastavení individuálního studijního plánu umožňuje studium zaměření studenta do oblasti péče o půdu, pěstitelské technologie polních plodin, šlechtění a ochrany rostlin a kvality a zpracování rostlinných produktů. Kromě vykonání povinných a zvolených zkoušek a splnění dalších povinností individuálního studijního plánu je cílem studia příprava studenta na vysoce odborné a vědecko-výzkumné činnosti prostřednictvím řešení tématu disertační práce, publikování dosažených výsledků a participace na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti školícího pracoviště.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.12.2030

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/