Zemědělská technika a technologie (N0811A370022)

Studijní program: Zemědělská technika a technologie (N0811A370022)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní program Zemědělská technika a technologie poskytuje studentům vysokoškolské vzdělání zejména v oblastech: technologie rostlinné produkce a živočišné výroby, dopravní a manipulační technika v zemědělství, užitá elektronika a automatizace v zemědělské praxi a konstruování v zemědělské technice. Absolventi získají absolvováním studia kvalitní a široký teoretický základ a praktické dovednosti, které jsou schopni samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat při řešení konkrétních situací vyplývajících z praxe. V průběhu studia zároveň získávají dovednosti, které úzce souvisejí s reálným provozem. Student se během studia intenzivně setkává se zástupci zemědělský podniků, s výrobci a prodejci zemědělské techniky, pracovníky vývojových oddělení, se zástupci státní správy a dalšími, a to například v rámci odborných seminářů se zástupci z praxe nebo při provozní a odborné praxi v podnicích. Ve spolupráci s vybraným podnikem zpravidla vypracovává také kvalifikační práci.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.10.2025

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/