Agropodnikání (B0811P370002)

Studijní program: Agropodnikání (B0811P370002)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ekonomie, zemědělské obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studenti bakalářského stupně jsou připravováni jako odborní pracovníci a podnikatelé pro výrobní a ekonomický management podniků se zaměřením na provoz, služby a obchod se specializacemi na zemědělské podnikání, zpracování potravinových surovin i v zemědělských výrobních procesech. Absolventi se uplatní také při práci v poradenských službách a v komerční oblasti. Budou schopni realizovat opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny. Kromě toho se mohou uplatnit v institucích státní správy, pojišťovnictví, v komerční sféře, v zemědělském školství a výzkumu jako techničtí pracovníci. Cílem studia je získání kompetencí v těchto oblastech: a) zemědělská prvovýroba – chov zvířat, pěstování rostlin, mechanizace, procesy v zemědělské prvovýrobě, b) zpracování zemědělských surovin v oboru – řízení procesů při zpracování produktů v rámci možností podniku zemědělské prvovýroby, c) navazující služby venkovu – ochrana a tvorba krajiny, znalosti vedoucí k vytváření a realizaci dalších podnikatelských příležitostí, d) manažerské kompetence v oboru management, marketing, ekonomika. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do zaměstnání, tak studentům uvažujícím o navazujícím magisterském studiu v oborech akreditovaných na fakultě. Absolvent bakalářského studia bude moci po splnění podmínek přijímacího řízení pokračovat v navazujícím magisterském stupni studia nabízeného na fakultě i dalších vysokých školách. Výuka je připravena pro prezenční i kombinovanou formu studia.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. ledna 2024 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 520
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/