Zemědělské biotechnologie (B0811A370017)

Studijní program: Zemědělské biotechnologie (B0811A370017)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Biotechnologie jsou moderní, široce se rozvíjející obor, který zasahuje do celé řady lidských činností a tedy i do oblasti zemědělství, jako je např. genetika a šlechtění zvířat, transfer embryí, klonování živočichů atd. Mají přitom obrovský aplikační potenciál, mizí u nich hranice mezi základním a aplikovaným výzkumem. Úroveň země nebo regionu se začíná stále více hodnotit podle rozvoje biotechnologií a molekulární biologie, nikoli podle technologické úrovně, jako dosud. Biotechnologické procesy přitom mají nízkou materiálovou a energetickou náročnost a vysokou úroveň přidané hodnoty. Kladou však vysoké nároky na intelektuální úroveň, vyžadují vysoce kvalifikovaný personál. Obor pro svůj rozvoj vyžaduje rozsáhlé metodické zázemí, teoretické poznatky, kvalitní a rychle dostupné informační zdroje. Toto zázemí musí poskytovat zejména univerzitní pracoviště, která spojují teoretické vědecké bádání, výzkumnou činnost a přípravu mladých odborníků. Bakalářské studium oboru Zemědělské biotechnologie je koncipováno tak, aby formovalo profil absolventa, který má přehled o moderních analytických a diagnostických metodách, dokáže používat nové metody v oblasti mikrobiologie, buněčné a molekulární biologie, biochemie a biotechnologie zejména v zemědělství a v zemědělsko-potravinářském komplexu. Absolvent bude vybaven odpovídajícími základními odbornými znalostmi ze zemědělských a biologických disciplín, informatiky, databázových a monitorovacích systémů apod. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do zaměstnání, tak studentům uvažujícím o navazujícím magisterském studiu v oborech akreditovaných na fakultě. Výuka je připravena pro prezenční formu studia.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 11.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/