Zootechnika (N0811A370025)

Studijní program: Zootechnika (N0811A370025)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Program Zootechnika připravuje vysoce kvalifikované odborníky v souladu se současnými vědeckými poznatky s ohledem na ekonomickou výnosnost hospodaření. Studium je zaměřeno na prohloubení ucelených teoretických, vysoce odborných vědomostí a praktických znalostí a dovedností z chovu hospodářských zvířat. Absolvent je kvalifikovaný aplikovat nejnovější trendy v chovu hospodářských zvířat do praxe, uplatňovat se v oblasti zemědělského výzkumu a ve školství, působit jako odborníci v chovatelských svazech a sdruženích a jako šlechtitelé, specialisté v servisních, poradenských, odběratelských a dodavatelských organizacích souvisejících se živočišnou výrobou, pracovat v administrativních orgánech státní správy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.5.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/