Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (B0719A110001)

Studijní program: Fyzikální inženýrství a nanotechnologie (B0719A110001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: strojařina, fyzika, technické a IT obory, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Propojit matematické, fyzikální a inženýrské znalosti můžete studiem oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie. Osvojíte si fyzikálních principy, které se budou nenahraditelné při řešení praktických problémů v moderních hraničních oborech – konstrukci high-tech zařízení, nanotechnologii, optice nebo metrologii. Už od prvního ročníku můžete bádat v naší laboratoři. A ke konci studia si vyberete, jestli vás více zajímá inženýrská optika, fyzika a inženýrství povrchů a tenkých vrstev nebo nanotechnologie. Jako odborníci na moderní technologie a přírodní vědy najdete uplatnění v konstrukčních kancelářích, ve firmách na vývoj a výrobu fyzikálních přístrojů (např. elektronových mikroskopů) nebo v high-tech oborech. Nebo pokračujte na inženýra!

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.6.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 12. 2023, 26. 1. 2024 https://www.fme.vutbr.cz/studuj/dvere

Obsah přijímaček:
Bc. písemná přijímací zkouška z matematiky a fyziky. Program PDS navíc talentová zkouška. Možnosti prominutí a podrobnosti: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. PDS talentová zkouška 19. 4. 2024, ostatní programy PZ 11. - 14. 6. 2024, 2. kolo pouze pro uchazeče při splnění podmínek pro přijetí bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://www.fme.vutbr.cz/studuj/prijimacky

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
Telefon: 541142135
Web: http://www.fme.vutbr.cz/
E-mail: rihackova@fme.vutbr.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: 13 200 Kč za každých započatých 6 měsíců studia při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok o méně než 12 měsíců, podrobnosti https://www.vutbr.cz/studenti/poplatky

Koleje: http://www.kam.vutbr.cz/

Menza: http://www.kam.vutbr.cz/