Farmakologie a toxikologie (P0916D080009)

Studijní program: Farmakologie a toxikologie (P0916D080009)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je poskytnout postgraduálním studentům základní aplikované farmakologické vzdělání, zejména pak problematiku osudu léčiva v organismu a mechanismy působení léčiv. V systémové farmakologii je hlavní důraz kladen na klinické aplikace a vzájemné propojení systémů tak, aby se studenti naučili uvažovat o možnostech kombinace léčiv v různých situacích a o možnostech vzájemných klinických interakcí. Základem doktorského studijního oboru Farmakologie a toxikologie je teoretická výuka v předmětech stanovených individuálními studijními plány v závislosti na specializaci doktoranda. Předměty pokrývají obor od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu. Absolventi mají hluboké znalosti principů farmakokinetiky, mechanismů farmakologického a toxikologického účinku léčiv. Stanou se kvalifikovanými odborníky v oboru farmakologie a toxikologie pro výzkum a řešení praktických otázek v laboratořích farmaceutického průmyslu, nemocnic, škol, výzkumných ústavů a zařízeních veterinární a nukleární medicíny.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 16.10.2024, 27.11.2024, 11.12.2024, 11.1.2025, 5.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: online 16. 10., 11. 12. 2024, 5. 2. 2025, prezenčně 27. 11. 2024, 11. 1. 2025 https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v cizím jazyce naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 30. 5. - 9. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr.: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html