Farmaceutická analýza (P0916D080007)

Studijní program: Farmaceutická analýza (P0916D080007)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: farmacie

Náplň programu/oboru:
Farmaceutická analýza je profilovým farmaceutickým oborem, který je v teoretické i experimentální oblasti směrován na zajištění jakosti a bezpečnosti léčiv, čímž nezastupitelně plní jednu ze základních funkcí farmacie. Farmaceutická analýza je oborem úzce spjatým s farmaceutickou praxí. Zasahuje prakticky do všech oblastí farmacie - od výzkumu a vývoje nových účinných látek přes analytické studie související s vývojem nejrůznějších lékových forem až po stanovení léčiv a metabolitů v lidském organismu. Studijní plány jsou u studentů doktorského studia koncipovány individuálně s ohledem na jejich pregraduální vzdělání a zaměření disertační práce. Výuka probíhá formou doporučených přednášek, seminářů, konzultací a samostudia doporučené literatury. Velký důraz je kladen na kvalitní experimentální práci a výstupy formou publikací ve vědeckých časopisech. V rámci disertační práce řeší student doktorského studia úkol, který je zpravidla součástí vědecko-výzkumného programu školícího pracoviště. Nosnými tématy jsou analytické studie léčiv s využitím chromatografických metod a neseparačních průtokových metod. Doktorský studijní obor Farmaceutická analýza je zaměřen na oblast farmaceuticko-analytického hodnocení léčiv, bioanalytické studie a vývoj nových metodik pro hodnocení léčiv. Doktorandi si rozšíří teoretické základy farmaceutické analýzy a získají odborné návyky při experimentální práci s moderními analytickými přístroji. Absolventi jsou odborníci na analýzu léčiv – vývoj nových analytických metodik, validaci analytických metod, stabilitní studie a bioanalytické monitorování léčiv. Absolventi mohou pracovat v kontrolních laboratořích zabývajících se lékopisným hodnocením léčiv, v klinických laboratořích nemocnic, v kontrolních laboratořích farmaceutických firem a výzkumných ústavů.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 16.10.2024, 27.11.2024, 11.12.2024, 11.1.2025, 5.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: online 16. 10., 11. 12. 2024, 5. 2. 2025, prezenčně 27. 11. 2024, 11. 1. 2025 https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v cizím jazyce naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 30. 5. - 9. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr.: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html