Fyzioterapie (B0915P360008)

Studijní program: Fyzioterapie (B0915P360008)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Charakteristika profese absolventa s možností uplatnění je stanovena stávající platnou legislativou v ČR pro práci ve zdravotnictví (státní i soukromý sektor). Absolventi mohou vykonávat činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie v léčebných preventivních zařízeních, v lázeňských zařízeních, v ústavech sociální péče, v rehabilitačních ústavech, v agenturách domácí péče a v sanatoriích a to na úseku léčebné tělesné výchovy a fyzikální terapie. Mohou působit i na specializovaných pracovištích, jako jsou pojišťovny a úřady práce. Uplatní se i v oblasti činnosti firem, které se zabývají výrobou, distribucí přístrojů a pomůcek v oblasti fyzioterapie, včetně jejich managementu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 5.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 30. 1. 2024 https://www.zcu.cz/cs/Admission/Bachelor-and-master-studies/Open_day

Termíny přijímaček: 12.6.2024

Obsah přijímaček:
Vědomostní test biologie člověka, 50 otázek. Podrobnosti https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 12. - 13. 6. 2024

Ukázka přijímacích testů: https://www.fzs.zcu.cz/cs/Admission/Prijimaci_rizeni/result_admission_procedure

Termín přihlášek: 31.3.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 377 633 710
Web: http://fzs.zcu.cz
E-mail: stnova@fzs.zcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za studium delší než je standardní doba prodloužená o 1 rok 24 540 Kč za semestr, podrobnosti https://old.zcu.cz/pracoviste/ipc/studijni-poradenstvi/poplatky-za-studium/rozhodnuti-rektora.html

Koleje: http://skm.zcu.cz/seznam-koleji.html

Menza: http://skm.zcu.cz/menzy.html