Bioorganic Chemistry (P0531D130007)

Studijní program: Bioorganic Chemistry (P0531D130007)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, biologie

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je poskytnout absolventům magisterských studijních programů na farmaceutických, lékařských, přírodovědných a příbuzných fakultách poznatky o bioorganické chemii orientované na výzkum nových biologicky aktivních látek. Pod bioorganickou chemií chápeme interdisciplinární obor, který se opírá o organickou chemii, farmaceutickou chemii, fyzikální chemii, biochemii a biologii. Program studia je v prvním roce orientovaný individuálně s cílem doplnit vzdělání absolventů různých magisterských studijních programů tak, aby od 2. ročníku mohl následovat společný výukový systém. Např. absolventi programů v oblasti farmacie nebo medicíny rozšiřují své chemické vzdělání, absolventi ostatních přírodovědných zaměření rozšiřují své vzdělání ve farmaceutické chemii a farmakologii. Ke studiu je přiřazen i směr orientovaný na mikrobiologii. Základem doktorského studijního oboru Bioorganická chemie je experimentální práce v oboru a teoretická výuka organické a bioorganické chemie. Absolvent se stává odborníkem v oblasti organické chemie se zřetelem na projektování struktury a syntézu biologicky aktivních látek. Získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti organické syntézy, fyzikálních metod organické chemie a v oblasti stanovení struktury organických látek a znalosti v oboru chemometrie se zaměřením na metody kvantitativní analýzy vztahů struktura - účinek. Absolvent je kvalifikován pro výzkumnou a odbornou práci v oblasti chemie a farmacie, včetně projektování a výroby léčiv, jejich nosičů a farmaceutických pomocných látek.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.5.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 16.10.2024, 27.11.2024, 11.12.2024, 11.1.2025, 5.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: online 16. 10., 11. 12. 2024, 5. 2. 2025, prezenčně 27. 11. 2024, 11. 1. 2025 https://www.faf.cuni.cz/dny-otevrenych-dveri/

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v cizím jazyce naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 30. 5. - 9. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr.: 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Telefon: 495 067 426
Web: http://www.faf.cuni.cz
E-mail: prijimaci.rizeni@faf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 35 000 Kč, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html