Kulturní historie (B0222A120023)

Studijní program: Kulturní historie (B0222A120023)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, umělecké obory, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Tříletý bakalářský studijní program nabízí osvojení odborných znalostí a dovedností v oblasti poznávání dějin se zaměřením na dějiny kultury. Zahrnuje studium českých i obecných dějin, dějin umění, literatury a disciplín příbuzných. Získané vzdělání napomáhá rozvoji badatelské tvůrčí činnosti a porozumění obecným hodnotám uchovávání kulturního dědictví v souladu s konkrétními standardy a postupy. Program klade důraz na poznávání pravidel péče o kulturní dědictví i jejího etického rozměru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
Motivační pohovor. Podrobnosti http://ff.ujep.cz/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/