Dokumentace památek (B0322A120007)

Studijní program: Dokumentace památek (B0322A120007)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Program je určen pro všechny se zájmem poznávat historické stavby a památky jinak, než při běžných návštěvách hradů a zámků, nebo jen při přednáškách v posluchárnách. Vedle kvalitní teoretické přípravy, která se zaměřuje na poskytnutí potřebného historického rámce z oblasti dějin od pravěku po moderní dobu, dějiny výtvarného umění, dějiny architektury, atd., je studium obohaceno o široké spektrum dokumentačních metod, které seznamují posluchače s prací s nejmodernější digitální technikou. Díky tomu si studenti osvojí i takové postupy a techniky jako je prostorové skenování, dokumentace terénu pomocí geodézie, analýza barevnosti omítek a povrchů, dendrochronologické datování dřeva, atd. Dokumentační metody jsou navíc vyučovány výrazně prakticky v rámci jednotlivých předmětů, souvislých praxí a specializačních kurzů. Smyslem studia je naučit absolventy dívat se na historické stavby novým neotřelým pohledem pomocí písemných a hmotných pramenů. Absolvent je na základě teoretické i praktické výuky dobře vybaven nejen pro další studium v historických a uměnovědných oborech, ale rovněž pro praxi v celé řadě odborných institucí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 21.1.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Samostatný plán: Motivační pohovor. Sdružené studium: Bez přijímací zkoušky. Podrobnosti http://ff.ujep.cz/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/