Ergoterapie (B0915P360010)

Studijní program: Ergoterapie (B0915P360010)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, ostatní humanitní

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je získat vzdělání a profesní kvalifikaci: - k výkonu zdravotnického povolání; - k poskytování péče o individuální potřeby jednotlivců (zdravých, nemocných a handicapovaných), rodin a komunit; - k výkonu povolání v různých oblastech systému péče o zdraví populace (primární, sekundární, terciální) v České republice. Získaná kvalifikace dává předpoklady pro celoživotní vzdělávání v oborech Fyzioterapie a Ergoterapie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 30.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 6.2.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 2. 2025 https://fzs.ujep.cz/cs/12212/harmonogram-akademickeho-roku-2024-2025

Termíny přijímaček: 27.5.2024, 28.5.2024, 29.8.2024

Obsah přijímaček:
Písemný test z biologie člověka. Podrobnosti https://fzs.ujep.cz/cs/pro-uchazece-o-studium

Pozn. k přijímačkám: Bc. 27. - 28. 5. 2024, 2. kolo 29. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://fzs.ujep.cz/wp-content/uploads/Vzorov%C3%A9-ot%C3%A1zky-11221.pdf

Termín přihlášek: 16.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo BT, OPZ v PS, E, OPZ, PO v KS, informace o navazujícím magisterském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií
Telefon: 475 284 272
Web: http://fzs.ujep.cz/
E-mail: kamila.machalousova@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/