Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (P0221D100018)

Vysoké školy>Univerzita Karlova>Evangelická teologická fakulta>Praktická a ekumenická teologie a teologická etika

Studijní program: Praktická a ekumenická teologie a teologická etika (P0221D100018)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Posláním doktorského studia v oboru Praktická a ekumenická teologie a teologická etika je způsobem obvyklým v pokročilých studiích kultivovat u studentů jejich schopnost teologického myšlení a na expertní úroveň prohloubit jejich poznání teologické tradice v jejím ekumenickém, praktickém a eticko teologickém rozměru. Poznatky i postupy svého oboru se studenti učí kriticky analyzovat, reflektovat a vykládat je jak v jejich vlastních specifických kontextech, tak v interdisciplinárních souvislostech současného vědního poznání. Podle zaměření disertačního projektu je studium soustředěno na příslušnou specializaci v oblasti ekumenické či praktické teologie (např. homiletiku, katechetiku, liturgiku, poimeniku, praktickou eklesiologii, hymnologii či misiologii), nebo teologickou etiku či křesťanskou sociální praxi (diakoniku). Současně ovšem toto studium zachovává příslušnou šíři záběru a interdisciplinární orientaci, jež je vlastní všem dílčím teologickým oborům.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 22. 1. 2024 https://web.etf.cuni.cz/ETFN-830.html

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Telefon: 221 988 621
Web: http://web.etf.cuni.cz
E-mail: studijni@etf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč za semestr, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html