Evangelická teologie (B0221A100016)

Studijní program: Evangelická teologie (B0221A100016)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: filozofie, ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Tříletý bakalářský studijní program Evangelická teologie se soustřeďuje především na základní znalost teologie v jejím systematickém, historickém a kulturním rozměru. Absolventi jsou schopni pracovat s biblickými texty v originálních jazycích za pomoci specifických metod. Mají základní dovednosti v oblasti porozumění a interpretace textů (především křesťanské tradice), jsou schopni je interpretovat v rámci literárních, historických a ideologických kontextů. Zvláštní pozornost je věnována osvojení znalosti světových náboženství, filosofického myšlení, křesťanské etiky a ekumenické problematiky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 23.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 22. 1. 2024 https://web.etf.cuni.cz/ETFN-830.html

Termíny přijímaček: 3.6.2024

Obsah přijímaček:
ednokolová písemná a ústní, skládající se ze tří částí: 1) Porozumění a interpretace odborného textu v českém jazyce na základě předložených otázek – max. 30 bodů. 2) Porozumění a interpretace vybraného biblického textu v jednom z cizích jazyků dle výběru uchazeče (A / N / Fr) na základě předložených otázek – max. 30 bodů. 3) Rozhovor s komisí o motivaci ke studiu a porozumění teologii vycházející z četby uchazeče. Uchazeč si vybere nejméně dva tituly z uvedeného seznamu, o kterých bude veden rozhovor: BIČ, Miloš; POKORNÝ, Petr: Co nevíš o Bibli? Úvod do studia Starého a Nového zákona. Praha : ČBS, 1997. HOŠEK, Pavel: A bohové se vracejí. Proměny náboženství v postmoderní době. Jihlava : Mlýn, 2012. KÜNG, Hans: Věčný život? Praha : Vyšehrad, 2006. LOCHMAN, J.M.: Krédo. Základy ekumenické dogmatiky. Praha : Kalich, 2013 (19961). REJCHRT, Luděk: Taková dlouhá cesta. Vyprávění z dějin křesťanské církve. Praha : Kalich 1992. STRUPPE, Ursula; KIRCHSCHLÄGER,Walter: Jak porozumět Bibli. Praha : Vyšehrad, 2000. - max. 40 bodů. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=30570

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-617.html#8

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta
Telefon: 221 988 621
Web: http://web.etf.cuni.cz
E-mail: studijni@etf.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 20 000 Kč za semestr, podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html