Historie (B0222A120022)

Studijní program: Historie (B0222A120022)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Program je připraven především po čerstvé maturanty či pro ty, kteří od zkoušky dospělosti nemají velký časový odstup, a jsou ochotni přijmout studium na několik let jako své hlavní zaměstnání. Je koncipován tak, že každému zájemci nabídne základní korpus historického vývoje lidské společnosti od starověku po novověké a moderní dějiny, české, evropské i světové. Součástí bakalářského studia je rovněž paleta předmětů zaměřených k získání základní orientace v dalších páteřních oborech, jako jsou pomocné vědy historické, dějiny umění, úvod do archivnictví, dějiny státu a práva apod. Ke studiu též patří odborné exkurze a jazyková průprava orientovaná k potřebám absolventů programu. Základní smysl studia v rámci bakalářského cyklu směřuje k získání základních komplexních vědomostí o dějinném vývoji a o metodách a postupech moderní historické vědy. Absolvent získá především dobré dispozice k dalšímu studiu historie jakožto vědního oboru.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.4.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Samostatný plán: Motivační pohovor. Sdružené studium: bez přijímací zkoušky, sdružené studium s Geografií zkouška z GEO. Podrobnosti http://ff.ujep.cz/prijimacky/

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/