Politologie (N0312A200140)

Studijní program: Politologie (N0312A200140)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Hlavním cílem studijního programu je rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblastech politické teorie, metodologie sociálních věd a komparativní politologie. Zvláštní důraz je kladen na tematické oblasti, jimž se věnuje současný srovnávací politologický výzkum (např. analýze proměn politického stranictví a volební a stranické soutěže, kvalitě demokracie a demokratického vládnutí ve víceúrovňové perspektivě, politickému chování, politické komunikaci a politickému marketingu apod.), a sice tak, aby absolventi studijního programu byli schopni analyzovat, kontextualizovat a interpretovat současné společenské a veřejně-politické problémy a výzvy, jimž čelí liberálně-demokratický model vládnutí a současné společnosti, a to na různých úrovních vládnutí.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 15.5.2031

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/