Humanitní studia krize lidství (N0288A100002)

Studijní program: Humanitní studia krize lidství (N0288A100002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní humanitní, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Rozhodující dnes již není problém člověka, ale širší problém života a jeho celkové udržitelnosti. Tradiční humanismus již nadále neumožňuje porozumět komplexním vztahům mezi lidmi, dalšími organismy, prostředím a technologiemi. Studijní program Humanitní studia krize lidství, který vychází z pozic posthumanitního vědění, klade důraz nejen na kritické porozumění konfliktům a problémům života současných společností, ale také na hledání optimálních a spravedlivých způsobů chování a jednání v životním prostředí, které lidé sdílejí s ostatními formami života. A to takovým způsobem, který kultivuje schopnost identifikace a odborné analýzy současných sociálních, kulturních, politických, ekologických, technologických a etických výzev a problémů na globální i lokální úrovni a rozvíjí schopnost aplikace teoretických poznatků a metod v rámci výukové praxe ve státních i nestátních institucích. Hlavním teoretickým cílem tohoto studijního programu je rozvíjet kritický přístup k současné lidské situaci v návaznosti na program tzv. posthumanities. V této souvislosti je studijní program postaven na čtyřech hlavních principech: 1) reflexe současné post-lidské situace; 2) rozvoj nástrojů a metod kritického myšlení; 3) analýza současných sociálních, kulturních, politických a environmentální problémů z globálního i lokálního hlediska; 4) rozvoj mediálního myšlení.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.7.2026

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 8. 2. 2024

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 3. - 7. 6. 2024, některé samostatné programy a kombinace u sdruženého studia bez přijímací zkoušky. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 3. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
Telefon: 475 286 466
Web: http://ff.ujep.cz/
E-mail: studijni.ff@ujep.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium delší než je standardní doba zvětšená o jeden rok 12 000 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti https://www.ujep.cz/cs/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://skm.ujep.cz/

Menza: http://skm.ujep.cz/