Adiktologie (B0988P360001)

Studijní program: Adiktologie (B0988P360001)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Cílem studia je vybavit absolventy teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro práci v adiktologických službách v oblastech prevence, předléčebné péče, léčby a následné péče. Získávají znalosti a kompetence pracovníka spojujícího zdravotní a sociální péči, se znalostí právního kontextu problematiky. Ve smyslu čl. 3 odst. 1 věta druhá Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy jde o studijní program bez specializace. Absolventi bakalářského studijního programu Adiktologie studiem získávají odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa dle § 21a zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění a budou oprávněni vykonávat regulované zdravotnické povolání adiktolog. Obor je vhodnou přípravou i pro práci ve službách duševního zdraví obecně.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.7.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 1. 2024 https://www.lf1.cuni.cz/harmonogram-ak-roku

Termíny přijímaček: 10.6.2024

Obsah přijímaček:
Písemná přijímací zkouška proběhne dne 10. června 2024. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z biologie. Celkem 70 otázek. U otázek v testu může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze zcela správně zodpovězené otázky. Ostatní otázky, tj. nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální možný počet bodů za test z biologie: 70 bodů. Uchazeči o studium navíc skládají krátký písemný test základních obecných znalostí z oboru adiktologie. Celkem 50 otázek. U otázek v testu z adiktologie je jedna správná odpověď a pouze zcela správně zodpovězená otázka se hodnotí jedním bodem. Otázky nezodpovězené nebo zodpovězené jinak než zcela správně se nehodnotí. Maximální počet bodů za test z adiktologie: 50 bodů. Celkový maximální možný počet bodů z obou testů přijímací zkoušky je 120 bodů. Písemné testy skládají všichni uchazeči bez výjimky. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=29971

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. 6. 2024, magisterské studium 11. 6. 2024, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a magisterské programy do 29. 2. 2024, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Telefon: 224 964 201
Web: http://www.lf1.cuni.cz
E-mail: jana.zaspalova@lf1.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 000 Kč všeobecné lékařství, 53 500 Kč zubní lékařství, bakalářské programy 34 500 Kč za semestr. Podrobnosti https://www.lf1.cuni.cz/poplatky

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html