Kinesiology and Rehabilitation (P0915D360002)

Studijní program: Kinesiology and Rehabilitation (P0915D360002)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, sport, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program kineziologie a rehabilitace je zaměřen na vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti lidského pohybu. Zájemci o tento SP mohou být absolventi magisterských studijních programů fyzioterapie, absolventi lékařských či zdravotně-sociálních fakult a dalších fakult s biomedicínskými SP se zájmem o vědeckou činnost. Program doktorského studia v kineziologii a rehabilitaci navazuje hlavně na magisterské studium medicíny, fyzioterapie, ergoterapie, a případně dalších magisterských či inženýrských oborů, jejichž vědecké poznatky jsou v praxi v rehabilitaci využívány (např. biomedicínská a klinická technika, biomedicínské inženýrství, protetika, biokybernetika, robotické a informační technologie). SP se zaměřuje na objektivizaci fyziologických parametrů lidské motoriky, identifikaci příčin motorických poruch a možností terapeutického ovlivnění. Metodologie jednotlivých výzkumných projektů bude přizpůsobena konkrétním cílům dané práce, přístrojovému vybavení školicího pracoviště a výzkumně-profesnímu zaměření školitele a studenta.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 31.10.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: DOD 7. 10. 2023, 13. 1. 2024, videochaty 2. 12. 2023, 10. 2., 23. 3., 20. 4. 2024 https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/videochaty-se-studenty, https://www.lf2.cuni.cz/uchazeci/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 11. - 12. 6. 2024, Mgr. 18. - 20. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc., Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
Telefon: 224 435 831
Web: http://www.lf2.cuni.cz
E-mail: prijimacky@lfmotol.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 500 Kč všeobecné lékařství, bakalářské programy 35 000 Kč za semestr. Podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html