Fyzioterapie (B0915P360019)

Studijní program: Fyzioterapie (B0915P360019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Absolventi studia získávají teoretické i praktické předpoklady pro výkon povolání „fyzioterapeut“.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 1.9.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 5. 1. 2024 https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2365.html

Termíny přijímaček: 13.6.2024

Obsah přijímaček:
Přijímací zkouška bude probíhat ve dnech 13. 6. 2024 – 14. 6. 2024 a má 2 kola: 13. 6. 2024 - 1. kolo – písemný test z biologie a fyziky Celkem 60 otázek, z každého předmětu 30 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď. Minimální a maximální možný počet bodů za první kolo: minimum 0 a maximum 60. Bodovou hranici pro postup do druhého kola určí děkan na základě výsledků prvního kola přijímací zkoušky. 14. 6. 2024 - 2. kolo – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu – max. 25 bodů, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu – max. 37 bodů. (Pozn. ve druhém kole se hodnotí schopnosti, nikoliv znalosti). Minimální a maximální možný počet bodů za druhé kolo: minimum 12 a maximum 62 Jedná se o aritmetický průměr z hodnocení tří členů zkušební komise. Aritmetický průměr se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Podrobnosti https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_obor&id_obor=31079

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 13. - 17. 6. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-66.html

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024, informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Telefon: 267 102 191
Web: http://www.lf3.cuni.cz
E-mail: jan.hudak@lf3.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 500 Kč všeobecné lékařství, bakalářské programy 35 000 Kč za semestr. Podrobnosti https://cuni.cz/UK-917.html

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html