Výživa dospělých a dětí (N0915A360006)

Studijní program: Výživa dospělých a dětí (N0915A360006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: biomedicína a zdravotnické obory, medicína, farmacie, veterina, zdravotnictví

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský program Výživa dospělých a dětí je specializačním vzděláním a je koncipován v návaznosti na bakalářský stupeň vzdělání Nutriční terapie. Uchazeči o studium musí mít buď úspěšně absolvovaný akreditovaný bakalářský studijní program Nutriční terapie nebo mají Osvědčení o získání odborné způsobilosti nutričního terapeuta vydané Ministerstvem zdravotnictví. Cílem studia je připravit odborníky v oblasti klinické výživy, kteří budou schopni v praxi (ve zdravotnických, lázeňských i sociálních zařízeních) diagnostikovat a navrženým individuálním dietním režimem napravovat základní výživové problémy. Budou schopni samostatně působit v prevenci poruch výživy všech věkových skupin.Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Výživa dospělých a dětí se stanou odborníky v oblasti klinické výživy. Absolventi získají specializovanou způsobilost dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání s označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí dle absolvovaného zaměření programu Výživa dospělých a dětí s označením odbornosti specialistů Klinický nutriční terapeut.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 27.5.2030

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 6. 1. 2024 https://www.lf1.cuni.cz/harmonogram-ak-roku

Obsah přijímaček:
Informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 10. 6. 2024, magisterské studium 11. 6. 2024, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a magisterské programy do 29. 2. 2024, informace k navazujícímu magisterskému, doktorskému a cizojazyčnému studiu na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Telefon: 224 964 201
Web: http://www.lf1.cuni.cz
E-mail: jana.zaspalova@lf1.cuni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: poplatek za překročení standardní doby studia zvýšené o 1 rok 43 000 Kč všeobecné lékařství, 53 500 Kč zubní lékařství, bakalářské programy 34 500 Kč za semestr. Podrobnosti https://www.lf1.cuni.cz/poplatky

Koleje: http://kam.cuni.cz/KAM-2.html

Menza: http://kam.cuni.cz/KAM-4.html