Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (N0114A300010)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Pedagogická fakulta>Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy a se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem (N0114A300010)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , jazyky, humanitní a společenské obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program připravuje učitele českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základních škol a odpovídající stupeň víceletých gymnázií. V rámci této kvalifikace získává absolvent specializaci pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem. V průběhu studia se seznamuje s dějinami české i světové literatury, včetně literatury pro děti a mládež, a to v přesazích ke vztahu literatury a náboženství či k sociologii čtenářství. Učí se chápat a vysvětlovat různé jazykové jevy jako výsledek jazykového vývoje a uvědomovat si specifičnost českého jazyka v komunikaci s cizincem. Do výuky zveme zajímavé hosty z řad odborníků i samotných cizinců. Kromě povinné pedagogické praxe si mohou studenti vyzkoušet své nápady a profesní připravenost v rámci semestrálních zahraničních pracovních stáží, které nabízíme. Tyto stáže probíhají většinou na Českých školách bez hranic a naši studenti již úspěšně působili na školách v Londýně, Paříži, Bruselu, Madridu, Dublinu, Vídni, Římě, Soluni a na dalších místech. Studenti mohou pochopitelně využít i pestrou škálu mobilitních programů zajišťovaných Masarykovou univerzitou. Těm, kteří před prohlubováním praktických dovedností v terénu dávají přednost vědeckému bádání, umožňujeme zapojit se do projektů specifického výzkumu a prezentovat výsledky vlastních výzkumů na každoročně pořádané studentské vědecké konferenci. Často se však studenti nadšeně pustí do vědecké práce právě po návratu z pracovní stáže, kde načerpají spoustu podnětů a inspirace.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2023

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2025 https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. TSP, programy AJ/FJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost oborový test, Mgr. TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí na https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 549 495 423
Web: http://www.ped.muni.cz
E-mail: prijimacky@ped.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/