Učitelství dějepisu pro základní školy (N0114A300006)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Pedagogická fakulta>Učitelství dějepisu pro základní školy

Studijní program: Učitelství dějepisu pro základní školy (N0114A300006)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , ostatní humanitní, pedagogické a sportovní obory, humanitní a společenské obory

Náplň programu/oboru:
Obsahem studia je příprava k učitelskému povolání v oboru dějepis. Největší prostor je věnován didaktice dějepisu a dalším didakticky zaměřeným předmětům: kritické myšlení v předmětu dějepis, archivnictví, historická geografie, výuka regionálních dějin, dějiny vědy a techniky, dějiny kultury. Získáte hluboký průnik do problematiky učitelství dějepisu, široký rozhled a pedagogickou praxi, což vytvoří předpoklad pro vaše další uplatnění. Teoretickou výuku doplňuje praxe na základních školách, studium v archivech a práce s pamětníky při přípravě diplomové práce. Máte dobré uplatnění jako učitelé dějepisu na 2. stupni základních škol a v nižších ročnících gymnázií nebo ve všech dalších oborech souvisejících s historií (pracovníci muzeí, turističtí průvodci apod.) Během studia se můžete věnovat samostatné badatelské činnosti a její výsledky prezentovat na studentských vědeckých konferencích. Nejlepší studenti mohou participovat na odborných textech v časopisech vydávaných katedrou historie.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2022

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2025 https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. TSP, programy AJ/FJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost oborový test, Mgr. TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí na https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 549 495 423
Web: http://www.ped.muni.cz
E-mail: prijimacky@ped.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/