Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300012)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Pedagogická fakulta>Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Studijní program: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B0114A300012)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: pedagogika , pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Chcete se podílet na hudebním vzdělávání v českých školách? Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity získáte potřebné znalosti a dovednosti a vše si v praxi vyzkoušíte! V souladu s hudebně teoretickými poznatky z oblasti hudební teorie, dějin hudby či harmonie se budete věnovat prohlubování svých schopností v rámci praktických disciplín jako je hra na nástroj, hlasová výchova, nebo dirigování sboru. Dále získáte základní dovednosti při práci s informačními systémy, spjatými s hudební notografií a zpracováním zvuku. Všechny odborné vědomosti a dovednosti si vyzkoušíte při aplikaci na potřeby pedagogické praxe v rámci didaktických praktik hudební výchovy. Získané základní poznatky a dovednosti v oboru budete schopni uplatňovat v mimoškolních a volnočasových aktivitách. Můžete pracovat jako asistent/ka pedagoga, instruktor/ka ve střediscích volného času, vychovatel/ka v domovech mládeže, družinách či různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností. Díky řadě praktických předmětů najdete uplatnění i v dalších oborech. Čekají vás přednášky od erudovaných akademických pracovníků, činných ve vědecké i umělecké oblasti, práce v hudebních a multimediálních učebnách a průběžná praxe v základních školách. Už během studia se můžete zapojit do aktuálních tuzemských i zahraničních uměleckých a pedagogických projektů, výzkumů a soutěží. Můžete využít nabídek ke studijním pobytům v zahraničí v rámci programu Erasmus+ a jiných typů studia.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 20.9.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2025 https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Termíny přijímaček: 22.4.2024

Obsah přijímaček:
Bc. TSP, programy AJ/FJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost oborový test, Mgr. TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí na https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Ukázka přijímacích testů: http://www.muni.cz/admission/tsp

Termín přihlášek: 29.2.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 549 495 423
Web: http://www.ped.muni.cz
E-mail: prijimacky@ped.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/