Učitelství matematiky pro základní školy (N0114A300008)

Vysoké školy>Masarykova univerzita>Pedagogická fakulta>Učitelství matematiky pro základní školy

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy (N0114A300008)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: pedagogika , matematika, přírodovědné obory, pedagogické a sportovní obory

Náplň programu/oboru:
Studijní program je určen absolventům bakalářského studia stejného zaměření (resp. stejné kombinace programů). Studium směřuje k přípravě učitelů/učitelek základních škol všeobecně vzdělávacího oboru Matematika (v kombinaci dvou aprobačních předmětů) jako součásti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace vymezené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Během studia získáte znalosti a dovednosti z oboru matematiky a její didaktiky, z pedagogických a psychologických disciplín s oporou v aktuálních výzkumných poznatcích, dovednosti reflexe procesu výuky na odpovídajících typech a stupních škol a dovednost sebereflexe v roli pedagogů. Cílem studia je připravit vás na výkon profese učitele/učitelky matematiky na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Dalším z cílů je rozvinout vaše základní postoje a hodnoty tak, abyste se stali aktivními, zodpovědnými a samostatnými členy své profesní matematické skupiny a celé společnosti. Studiem navazujícího magisterského stupně získáte potřebné znalosti, které vám umožní kriticky uvažovat o využití pedagogických a psychologických poznatků v praxi učitele/učitelky základní, popřípadě střední školy. Po absolvování studia budete plně kvalifikováni k výkonu profese učitele/učitelky matematiky. Studium probíhá převážně teoreticky, součástí jsou ale rovněž předměty zaměřené na práci s matematickými programy na počítači.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.9.2024

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 25.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 25. 1. 2025 https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Bc. TSP, programy AJ/FJ/HV/VVVT se zaměřením na vzdělávání a FJ pro hospodářskou činnost oborový test, Mgr. TSP. Podrobnosti a možnosti prominutí na https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/bakalarske-studium-a-magisterske-studium. Informace o navazujícím magisterském, cizojazyčném a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024, odborné zkoušky 22. - 28. 4. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Telefon: 549 495 423
Web: http://www.ped.muni.cz
E-mail: prijimacky@ped.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: školné se neplatí, poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: http://www.skm.muni.cz/

Menza: http://www.skm.muni.cz/