Regionální rozvoj (N0311A050014)

Studijní program: Regionální rozvoj (N0311A050014)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Tento obor připravuje ekonomy pro aplikaci ekonomického rozhodování na úrovni regionů, měst a obcí. Současně absolventům poskytuje základní znalosti v oblasti veřejné správy. Řešení lokálních problémů zpravidla vyžaduje multidisciplinární přístup, posluchač se proto učí komunikovat s odborníky jiných profesí tak, aby rozhodování, jehož se bude účastnit, mělo komplexní charakter. Posluchač prezenčního studia je rovněž vzděláván v problematice řešení složitých projektů a základních metodických postupů při přípravě rozhodování ve veřejné správě. Základním cílem kombinovaného studia je naučit posluchače poznávat, formulovat a hodnotit ekonomické souvislosti rozhodovacích procesů v územní veřejné správě, a to nejen z hlediska správních rozhodnutí, ale také vnitřní efektivnosti institucí územní veřejné správy. Akcent je rovněž kladen na prostorové aspekty rozhodování, a to jak v regionální, tak i municipální rovině.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 19.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 2. 2024 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v angličtině naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: www.skm.muni.cz - sekce Ubytování

Menza: www.skm.muni.cz - sekce Stravování