Ekonomie (N0311A050002)

Studijní program: Ekonomie (N0311A050002)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ekonomie

Náplň programu/oboru:
Program je díky širokému rozhledu v oblastech ekonomické teorie svým zaměřením v ČR ojedinělý. Získáte kvalitní vzdělání z oblastí ekonomické teorie, jejích různých směrů a pochopíte podstatu jejich argumentace. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a tajů soudobé ekonomické teorie, ale podrobněji se seznámíte i s alternativními pohledy na fungování ekonomiky. Pokud se rozhodnete pro jednooborovou formu studia, naučíme vás ekonomickou teorii úspěšně aplikovat a využívat v různorodých oblastech. Budete se orientovat například v pokročilejších otázkách mikro a makroekonomie, ekonomického modelování nebo monetární politiky a teorie. Ukážeme vám také, jak ekonomie souvisí s dalšími sociálními vědami – poznáte například její vztah k filosofii nebo politickými idejím. Dokážete potom v širších kontextech vyhodnocovat motivy rozhodování spotřebitelů, principy fungování trhů a firem nebo třeba dopady hospodářských politik států. Ekonomii můžete spojit s vedlejším studiem aplikované matematiky na Přírodovědecké fakultě. Při této kombinaci jsou zachovány klíčové ekonomické předměty jednooborového studia, navíc však získáte perfektní dovednosti v oblastech matematicko-statistických metod a aplikované ekonometrie. Ty uplatníte nejen v ekonomii, ale i v jiných vědních disciplínách. Pokud se chcete profilovat humanitně, doporučujeme Ekonomii ve spojení se studiem na Filosofické fakultě. Zde je upozaděna matematická profilace ve prospěch vámi preferovaného vedlejšího studia – např. v podobě historie, filosofie nebo jazyků.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 4.8.2028

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 1. 2. 2024 https://www.econ.muni.cz/den-otevrenych-dveri

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském studiu a studiu v angličtině naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. TSP více termínů prosinec 2023 - duben 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 29. 2. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu a studiu v cizích jazycích naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
Telefon: 549 496 427, 549 494 924, 549 494 166
Fax: 549 491 720
Web: http://www.econ.muni.cz
E-mail: studijni@econ.muni.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Poplatek za studium se neplatí, další poplatky spojené se studiem: https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/poplatky-spojene-se-studiem

Koleje: www.skm.muni.cz - sekce Ubytování

Menza: www.skm.muni.cz - sekce Stravování