Agroekologie (B0811A370021)

Studijní program: Agroekologie (B0811A370021)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory, ekologické

Náplň programu/oboru:
Bakalářský studijní program Agroekologie kombinuje prvky klasického zemědělského hospodaření s důrazem na jeho udržitelnost. Jedná se o prakticky orientovaný bakalářský studijní program, kdy si student osvojí robusní základy zemědělství s přesahem do problematiky ekologického zemědělství, managementu zemědělské krajiny a návazných aktivit. Studenti si mohou zvolit také předměty z oblasti sociálního zemědělství nebo činností souvisejících se zemědělskou činností jako je rybářství nebo hospodaření se zvěří. Studium v programu Agroekologie je možné zakončit bakalářským titulem a věnovat se profesní dráze v zemědělských podnicích a příbuzných oborech nebo pokračovat ve studiu na magisterském stupni. Během tří let standartní doby studia studenti absolvují jak obecné předměty ve vztahu k biologickým základům zemědělství, tak prakticky zemědělsky orientované předměty. Doplňkem pro rozšíření jejich kvalifikace pak jsou předměty zaměřené na management zemědělské krajiny nebo ekologického zemědělství. Samozřejmostí je možnost studia semestru v zahraničí na partnerských univerzitách nebo absolvování zahraniční praxe. Studijní program je garantován Katedrou agroekosystémů Zemědělské fakulty JU v Č. Budějovicích.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 22.6.2027

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 11.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/