Zemědělství - více specializací (B0811A370016)

Studijní program: Zemědělství (B0811A370016)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Specializace Prvovýroba, Rostlinolékařství, Zpracování produktů. Tříletý bakalářský program Zemědělství poskytuje studentovi ucelené vzdělání i praktické poznatky týkající se zemědělské prvovýroby, především v oblastech pěstování zemědělských plodin, ochrany zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat. Na teoretické základy přírodních a zemědělských věd navazují odborné disciplíny, a to formou povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Koncepce bakalářského programu vychází z požadavků zemědělské a zpracovatelské praxe. Významnou roli při volbě struktury programu sehrálo zemědělsko-potravinářské zaměření jihočeského regionu, kdy absolventi studijního programu svými znalostmi a dovednostmi představují propojení mezi produkcí zemědělských surovin (pěstování polních plodin, chov hospodářských zvířat), výkupem zemědělských produktů a základními zpracovatelskými procesy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 11.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/