Obecná zootechnika (P0811D370014)

Studijní program: Obecná zootechnika (P0811D370014)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Doktorský studijní program připravuje specialisty pro celé spektrum zootechnického výzkumu. Absolventi jsou připraveni samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy v oblasti morfologie a fyziologie hospodářských zvířat, molekulární biologie, reprodukčních technologií, ve šlechtění, v rozvoji technologie ustájení, v zoohygieně chovu hospodářských zvířat, tvorbě a ochraně zdraví. Má hluboké a systematické znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám. Je schopen rozvíjet a aplikovat nové metodické postupy. Je odborníkem schopným připravit a realizovat celý výzkumný proces, tj. analyzovat současný stav, navrhnout vlastní postup včetně metodiky, realizovat experimenty, zpracovávat a interpretovat výsledky a následně je publikovat. Nalezne uplatnění ve sféře vědecké, aplikační, podnikové, ve státní správě.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 6.5.2026

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/