Multifunctional Agriculture (N0811A370026)

Studijní program: Multifunctional Agriculture (N0811A370026)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Navazující magisterský studijní program Multifunctional Agriculture vychází z širšího pojetí zemědělství, kdy zemědělské podniky kombinují zemědělskou prvovýrobu, ochranu životního prostředí a další aktivity, jako je zpracování produktů na farmě a jejich prodej, agroturistika nebo některé aspekty sociálního zemědělství. Studijní program primárně cílí na zahraniční studenty a je vyučován v anglickém jazyce. S ohledem na dva základní okruhy zemí, ze kterých se budou studenti etablovat, má širší zaměření. Je koncipován tak, aby studentovi poskytl dostatečné informace pro zemědělskou produkci a management zemědělské krajiny. Důraz je dále kladen na osvojení si práce s literaturou a schopnosti řešit konkrétní problémy. Dále obor poskytne studentům výměnného programu ERASMUS+ tematicky ucelený semestr výuky. Studenti si tak mohou zvolit jeden, nebo více semestrů, dle orientace studia na domovské univerzitě.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 3.8.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/