Zootechnika (B0811A370019)

Studijní program: Zootechnika (B0811A370019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 3

Zaměření: zemědělské obory

Náplň programu/oboru:
Studenti jsou v bakalářském studijním programu Zootechnika připravováni pro všestrannou odbornou činnost v živočišné výrobě na úrovni zemědělských podniků a pro práci v chovatelských a plemenářských organizacích. Studijní program bakalářského studia ?Zootechnika? připravuje absolventy gymnázií a středních odborných škol na praktické uplatnění v oblasti chovu hospodářských zvířat v zemědělských podnicích a na rodinných farmách. Absolventi tohoto programu mají teoretické i praktické znalosti z chovu jednotlivých druhů hospodářských zvířat vycházející z teoretických základů z oblasti zoologie, chemie, anatomie, fyziologie a znalosti biochemických procesů a funkcí probíhajících v organizmu zvířat. Tyto poznatky jsou doplněny znalostmi principů technologie a techniky chovu, řízení, organizace a ekonomiky výroby, včetně zajištění kvality produkce. Pozornost je věnována také ochraně a zdraví zvířat, etice chovu, vztahu člověka a zvířete a druhotným funkcím zemědělské výroby s ohledem na ekologické vlivy a udržení rázu krajiny a její obhospodařování. Absolventi nacházejí široké uplatnění v zemědělské prvovýrobě, popř. v servisních a poradenských organizacích, dodavatelských podnicích a uznaných chovatelských sdruženích. Splňují požadavky pro uplatnění v organizačních funkcích chovatelských organizací a podniků a uplatnění v podnicích zaměřených na problematiku výživy a reprodukce zvířat. Nejlepší studenti mohou pokračovat ve zvyšování kvalifikace v navazujícím magisterském studiu.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.fzt.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. bez přijímacích zkoušek, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Termín přihlášek: 11.8.2024

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, 2. kolo 11. 8. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta zemědělská a technologická
Telefon: 387 772 541
Web: www.fzt.jcu.cz
E-mail: jurasek@fzt.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 20 450 Kč za každých započatých 6 měsíců studia.Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2019/r_394_popl_za_studium_19_20.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/