Aplikovaná matematika (B0541A170027)

Studijní program: Aplikovaná matematika (B0541A170027)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: ostatní technické, matematika

Náplň programu/oboru:
bakalářský obor Aplikovaná matematika seznámí studenty s mnohostrannými aplikacemi matematiky v současném světě. Kromě dnes již klasických aplikací matematiky v technických oborech, ekonomii, finančnictví a pojišťovnictví, matematika proniká stále více i do dalších oblastí lidské činnosti jako je např. medicína, biologie, ekologie a pod. Ústav matematiky a biomatematiky PřF JU, který uvedený studijní program garantuje, disponuje zkušenými pracovníky v oblasti aplikací matematiky, kteří pravidelně publikují v zahraničních časopisech, přednášejí na zahraničních konferencích a svými znalostmi pokrývají široké spektrum aplikací matematiky. Přírodovědecká fakulta JU ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR pak nabízí množství dalších přednášek, které si student oboru Aplikovaná matematika může zapsat jako volitelné předměty podle svého zájmu. Absolvent tohoto oboru bude vzdělaný v základních partiích matematiky na úrovni odpovídající bakalářskému stupni vysokoškolského studia a získá znalosti o možných aplikací matematiky. Důraz je kladen na zvládnutí metod používaných pro matematické aplikace, zejména pak matematické analýzy, diferenciálních rovnic, statistických přístupů a numerické a výpočetní matematiky.Absolvent oboru Aplikovaná matematika je připraven matematicky popisovat a analyzovat komplexní problémy a navrhovat jejich možná řešení. Po ukončení bakalářského studia nalezne uplatnění v průmyslové a vývojové sféře na rozmanitých pozicích odborných pracovníků, ve finančních a pojišťovacích společnostech, v privátním sektoru, či ve veřejné a státní správě. V případě zájmu může také pokračovat ve studiu v některém z magisterských oborů se zaměřením na aplikace matematiky.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 24.4.2031

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Písemný test z matematiky. Podrobnosti a možnosti prominutí https://www.prf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-rizeni

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

SCIO: ano

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/