Biological Chemistry (B0512A130004)

Studijní program: Biological Chemistry (B0512A130004)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: biologie, chemie

Náplň programu/oboru:
Biologická chemie (Biological Chemistry): studium chemie rozšířené do oborů molekulární, buněčné a strukturní biologie, bioorganické chemie a biofyziky (výuka probíhá v anglickém jazyce ve spolupráci s Johannes Kepler Universität v Rakouském Linci). První rok studenti studují v Linci chemické předměty, druhý rok v Českých Budějovicích biologické předměty, třetí rok pak podle zaměření studia buď v Linci nebo v Českých Budějovicích.Absolventi jsou připraveni na magisterské studium chemicky a biochemicky zaměřených oborů. Vzhledem k výuce v anglickém jazyce jsou studenti excelentně připraveni i ke studiu na zahraničních univerzitách.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.1.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/