Biological Chemistry (N0512A130012)

Studijní program: Biological Chemistry (N0512A130012)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2,5

Zaměření: biologie, chemie

Náplň programu/oboru:
Jedná se o magisterské studium navazující na bakalářský stupeň Biologické chemie opět formou přeshraničního programu ve spolupráci s Univerzitou Johanna Keplera v rakouském Linci. Studium je plánováno jako 5ti semestrální, prvním rokem v Linci, druhým rokem v Českých Budějovicích, poslední semestr podle tématu diplomové práce. Do tohoto oboru se mohou hlásit i absolventi jiných studijních oborů s chemickým zaměřením, musí však počítat s nutností individuálně zvolených vyrovnávacích kurzů.

Cizí jazyk: Angličtina

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 29.6.2029

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/