Entomologie (P0511D030051)

Studijní program: Entomologie (P0511D030051)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studijní obor poskytuje školení studentů v základních entomologicky orientovaných disciplinách a jejich širším vědním základě zajištěné školiteli aktivně působícími ventomologickém výzkumu a využívajícími moderní metody a přístrojové vybavení. Zadávaná témata disertačních prací zasahují do oblasti základního výzkumu biologie hmyzu, a to jak v rovině obecné a teoretické (arachno)entomologie (morfologie, fyziologie, genetika, ekologie, systematikaa fylogeneze), tak i v rovině výzkumu aplikovaného (např. integrovaná ochrana rostlin a ochrana biodiverzity). Získané znalosti umožní absolventům uplatnění jak na specializovaných pracovištích např. rostlinolékařské služby, v lesnictví a pracovištích ochraně přírody a životního prostředí, tak i v základním výzkumu a ve školství. Studenti se naučí aplikaci moderních metodických přístupů v entomologii a zpracování výsledků ve formě odborné publikace či ústního projevu v angličtině.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, případné 2. kolo 17. 8. 2023, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/