Parazitologie (N0511A030061)

Studijní program: Parazitologie (N0511A030061)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné, přírodovědné obory

Náplň programu/oboru:
Studium poskytuje vzdělání v parazitologicky orientovaných oborech za účasti odborníků aktivně působících v parazitologickém výzkumu. Zadávaná témata diplomových prací zasahují do oblasti lékařské a veterinární parazitologie a základního výzkumu biologie parazitických organizmů a jejich vztahu k hostitelům.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.3.2032

Přijímací řízeníNahoru

Den otevřených dveří, poznámka: 19. 1. 2024 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/