Botanika (N0511A030062)

Studijní program: Botanika (N0511A030062)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studijní program Botanika zajišťuje vzdělání v systematice a ekologii organizmů studovaných tradičně v rámci botaniky, tedy od sinic a řas, přes houby a lišejníky až po mechorosty a cévnaté rostliny. Dále klade důraz na pochopení diverzity společenstev těchto organizmů a studium jejích příčin a změn v čase a vztahů s dalšími složkami ekosystémů. V rámci diplomových prací jsou studovány obecné otázky zaměřené zejména na vnitropopulační a mezipopulační variabilitu a interakce populací a druhů v evolučních souvislostech a časo-prostorovou variabilitu a dynamiku rostlinných společenstev na různých časových i prostorových škálách. Část témat je zaměřena i na praktickou ochranu studovaných organizmů a přírody, včetně obnovy narušených, degradovaných nebo zcela zničených ekosystémů. Velký důraz je kladen na experimentální přístup, na schopnost absolventů správně naplánovat uspořádání pokusů nebo sběr relevantních molekulárních dat, stejně jako na schopnost získaná data správně vyhodnotit. Zásadní součástí programu je vypracování kvalitní magisterské práce, které je proto vysoce kreditově hodnoceno.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 8.3.2032

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/