Integrativní biologie (P0511D030053)

Studijní program: Integrativní biologie (P0511D030053)

Typ studia: Doktorské

Forma studia: Prezenční, Kombinované

Délka studia: 4

Zaměření: biologie

Náplň programu/oboru:
Doktorský program Integrativní biologie sdružuje obory biologie, které využívají obdobné metodické přístupy z oborů molekulární a buněčné biologie, molekulární až orgánové fyziologie a biochemie, imunologie, infekční biologie, proteomiky, genetiky a genomiky s podporou bioinformatiky a matematického modelování. Doktorský program pokrývá molekulárně buněčnou a vývojovou biologii a fyziologii myší a hmyzích modelů, rostlin a jednobuněčných organismů, molekulární fylogenetiku, evoluční cytogenetiku a molekulárně integrativní fyziologii a imunologii s vybranými biomedicínskými problémy.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2023, případné 2. kolo 17. 8. 2023, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/