Fyziologie a buněčná biologie rostlin (N0511A030059)

Studijní program: Fyziologie a buněčná biologie rostlin (N0511A030059)

Typ studia: Navazující magisterské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 2

Zaměření: ostatní přírodovědné

Náplň programu/oboru:
Studium poskytuje vzdělání v rostlinné fyziologii od vývojových procesů na molekulární úrovni až po fyziologickou ekologii. Důraz je kladen na teoretické základy biochemie a biotechnologie fotosyntetických procesů a interakce rostlin se svým prostředím. Program je realizován na Katedře experimentální biologie rostlin, jejíž výzkum je zaměřen především na fotosyntézu vyšších rostlin, řas i sinic, interakce rostliny a atmosféry (výměnu plynů a její regulace, vývoj a funkce průduchů), vodní režim rostlin (strukturu a funkci kutikuly listu, hydraulickou architekturu rostliny), interakce rostlin s mikroorganismy, transkriptomiku genů účastnících se vývoje či stresové reakce, ekofyziologi mechorostů, ale i vývoj přístrojů a nových detekčních metod ve fyziologii rostlin, a to vše v úzké spolupráci s ústavy AV ČR. Studenti jsou vedeni k osvojení specifických technik, např. měření fotosyntetické výměny plynů a chlorofylové fluorescence, hmotové spektroskopie s využitím stabilních isotopů či měření imunitní odpovědi rostlin.

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 16.11.2028

Přijímací řízeníNahoru

Dny otevřených dveří: 24.1.2025

Den otevřených dveří, poznámka: 24. 1. 2025 https://www.prf.jcu.cz/cz/studium/harmonogram-akademickeho-roku

Obsah přijímaček:
Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přijímačkám: Bc. 7. 6. 2024, případné 2. kolo 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském, doktorském a cizojazyčném studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. 31. 3. 2024, případné 2. kolo 17. 8. 2024, informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta
Telefon: 387 772 268
Web: http://www.prf.jcu.cz
E-mail: studijni@prf.jcu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: Při studiu delším než je standardní doba zvětšená o jeden rok 21 970 Kč za každých započatých 6 měsíců studia. Podrobnosti http://www.jcu.cz/o-univerzite/dokumenty/rectors_proceedings/platna-opatreni/2020/r_419_popl_za_studium_20_21.pdf/view

Koleje: http://kam.jcu.cz/

Menza: http://kam.jcu.cz/