Hra na bicí nástroje a jazz - 3 specializace (B0215A310019)

Vysoká škola>Janáčkova akademie múzických umění>Hudební fakulta>Hra na bicí nástroje a jazz - 3 specializace

Studijní program: Hra na bicí nástroje a jazz (B0215A310019)

Typ studia: Bakalářské

Forma studia: Prezenční

Délka studia: 3

Zaměření: umělecké obory

Náplň programu/oboru:
specializace Hra na bicí nástroje, Jazzová interpretace, Jazzová kompozice a aranžování. Cílem studia je připravit absolventa: - s širokou škálou interpretačních či kompozičně-aranžérských dovedností, přístupů a technik - pracujícího s vlastní rozvinutou tvůrčí představivostí a fantazií - schopného zvládnout náročný, rozsáhlý a stylově rozličný repertoár - schopného analýzy interpretačních či kompozičních problémů, včetně návrhů řešení pro sebe, ale i pro své žáky či kolegy - s hlubokými znalostmi hudební historie, estetiky umění a vývoje uměleckých směrů - s praktickými zkušenostmi získanými prací na fakultních nebo celoškolských projektech (sólové projekty, ansámblové projekty, popřípadě zkušenosti získané studijním pobytem v zahraničí) - se zdravými fyziologickými a psychologickými návyky spojenými s nácvikem a veřejným provozováním hudby - s adekvátními schopnostmi tvorby vědecké práce

Cizí jazyk: Čeština

Akreditace: ANO

Platnost akreditace do: 28.7.2030

Přijímací řízeníNahoru

Obsah přijímaček:
Požadavky pro konkrétní programy a specializace na https://hf.jamu.cz/prijimaci-rizeni/pozadavky-k-prijimacimu-rizeni/

Pozn. k přijímačkám: Bc. a Mgr. 29. 1. - 5. 2. 2024, informace o 2. kole na stránkách fakulty, nově akreditovaný program Pedagogika klavírní hry 10. 9. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Pozn. k přihláškám: Bc. a Mgr. 30. 11. 2023, 2. kolo Hra na strunné nástroje 16. 6. 2024, nově akreditovaný program Pedagogika klavírní hry 31. 7. 2024. Informace o navazujícím magisterském a doktorském studiu naleznete na stránkách fakulty.

Elektronická přihláška E-book jak se dostat na VŠ

Kontakty FakultyNahoru

Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta
Telefon: 542 591 605
Web: http://hf.jamu.cz/
E-mail: 5412@post.jamu.cz

ŠkolnéNahoru

Poznámka ke školnému/poplatkům za studium: při studiu delším než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok 12 600 Kč za každých dalších započatých šest měsíců studia, 2 800 Kč za další studijní program, poplatek za studium v cizím jazyce se stanoví individuálně

Koleje: http://astorka.jamu.cz/

Menza: http://astorka.jamu.cz/